Propozície na rok 2020

Šaffova ostroha 2020 propozície

Príloha č. 1 Šaffova ostroha – protokol

Príloha č. 2 Šaffova ostroha – hodnotiaca správa

Príloha č. 3 Šaffova ostroha – odporúčaný zoznam porotcov

Pramenný materiál k súťažnej kategórii A (tanečníci a tanečníčky interpretujúci tanec podľa nositeľov tanečných tradícií) – povinná časť:

Pozn.: Ďalší pramenný materiál bude v priebehu mesiaca február zverejnený na aktualizovanej stránke: https://www.folklornamapa.sk/

 

Propozície na rok 2019

Šaffova ostroha 2019_propozície

Príloha č. 1_Šaffova ostroha_protokol

Príloha č. 2_Šaffova ostroha_hodnotiaca správa

Príloha č. 3_Šaffova ostroha_odporúčaný zoznam porotcov

Šaffova ostroha – termíny krajských súťaží