Registrácia na podujatia » Online webinár: Ako tvoriť obecné a mestské monografie

Online webinár: Ako tvoriť obecné a mestské monografie

 Dátum

27. 6. 2022 (pondelok)

 Čas

15:00 – 18:30

 Miesto

ONLINE cez ZOOM
ZOOM, online


Informácie o podujatí


ONLINE WEBINÁR | Pondelok 27. 6. 2022 o 15:00 hod.

Limitovaný počet účastníkov: 50 osôb

Registrovaným účastníkom bude zaslaný online ZOOM link dňa 26. 6. 2022.

 

CIEĽ WEBINÁRA: Oboznámiť sa s témou nehmotného kultúrneho dedičstva ako súčasťou obecných a mestských monografií a prehĺbiť poznatky metodiky práce pri ich zostavovaní.
CIEĽOVÁ SKUPINA: Zostavovatelia obecných a mestských monografií a záujemcovia o túto tému

 

PROGRAM WEBINÁRA

od 15:00 do 16:30 hod.

 • Čo je kultúrne dedičstvo?
 • Pamätihodnosti obce ako prejav lokálnej
  kultúrnej identity
 • Od lokálnej pamätihodnosti ku slovenskej
  kultúrnej pamiatke
 • Nebojme sa v monografii poukázať na
  nehmotné kultúrne dedičstvo obce
 • Reprezentatívny zoznam nehmotného
  kultúrneho dedičstva ľudstva
 • Môže sa aj zápis z mojej obce dostať do
  Reprezentatívneho zoznamu nehmotného
  kultúrneho dedičstva ľudstva?

od 17:00 do 18:30 hod

 • Tvorba edičného návrhu a zostavenie pracovného
  kolektívu
 • Autorské zmluvy
 • Tvorba a náležitosti obecných monografií
 • Výskum v archívoch, múzeách, kultúrnych
  inštitúciách, v zahraničí, v súkromných archívoch,
  etnografický, archeologický výskum,
  využitie internetu
 • Chyby pri tvorbe monografií
 • Prezentácie obecných monografií

 

LEKTORI

Doc. Ľuboš Kačírek, PhD. – Pôsobí na Katedre etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Prednáša dejiny slovenského múzejníctva, kultúrne a prírodné dedičstvo Slovenska, inštitucionalizáciu múzeí, prípravu a realizáciu výstav a slovenské a stredoeurópske dejiny v moderných dejinách. Je autorom viacerých odborných príspevkov z uvedenej oblasti. 

PhDr. Zuzana Kollárová, PhD. – Pôsobí v Štátnom archíve v Prešove – pracovisko Archív Poprad, ktorého je v súčasnosti vedúcou. Je autorkou okolo 45 monografií miest a obcí Spiša a okrem toho menších publikácií venujúcich sa osobnostiam Spiša, z ktorých mnohé boli ocenené na viacerých súťažiach týkajúcich sa obecných monografií. Publikovala okolo 45 odborných štúdií, ktoré vyšli v zahraničí, a množstvo článkov. Jedenásť rokov bola kronikárkou mesta Poprad. 

 

Kontaktná osoba: lucia.trusina@nocka.sk, tel.: 02 / 204 712 91


Prihláška na podujatie


Prihlasovanie na toto podujatie je momentálne uzavreté.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.