Dátum

28. 9. 2021 (utorok)

 Čas

10:00 – 15:30

 Miesto

V-klub
Bratislava, Nám. SNP č. 12


Informácie o podujatí


Pozvánka v *.pdf

Lektorka výcviku: PhDr. Nora Gavendová

Forma: seminár

Termín a rozsah: 28.9.2021 od 10:00 hod do 15:30 hod

Miesto: Národné osvetové centrum, Námestie SNP 12,Bratislava – multifunkčné centrum V – klub

Tematické zameranie:

Seminár poskytuje základný prehľad o najčastejších psychických poruchách v detskom veku. Predstavuje ich klinický obraz a informuje o funkčných terapeutických a pedagogických prístupoch. Akcent je daný na kognitívno-behaviorálne intervencie, ktoré sú pri práci s deťmi efektívne a dobre použiteľné pre psychológov, pedagógov, špeciálnych pedagógov respektíve iných odborníkov, ktorí pracujú s deťmi a mládežou.

Cieľová skupina

psychológovia, pedagógovia, špeciálnych pedagógovia respektíve iní odborníci, ktorí pracujú s deťmi a mládežou

 


Prihláška na podujatie


30,00 €

pani
pán

stredné s maturitou
úplné stredné všeobecné s maturitou
úplné stredné odborné s maturitou
vyššie odborné
vysokoškolské 1. stupňa
vysokoškolské 2. stupňa
vysokoškolské 3. stupňa
iné (upresnite nižšie)

od 15 do 19 rokov
od 20 do 24 rokov
od 25 do 29 rokov
od 30 do 39 rokov
od 40 do 49 rokov
od 50 do 59 rokov
od 60 do 64 rokov
65 a viac rokov

od 0 do 2 rokov
od 3 do 5 rokov
od 6 do 10 rokov
od 11 do 15 rokov
od 16 do 20 rokov
nad 21 rokov

CPPPaP a ďalšie poradenské inštitúcie
Galéria
Hvezdáreň a planetárium
Knižnica
Mestské kultúrne stredisko/Dom kultúry
Ministerstvo
Občianske združenie
Múzeum
Regionálne osvetové stredisko (kultúrno-osvetové inštitúcie s regionálnou pôsobnosťou)
Samospráva (mesto, obec, VÚC)
Škola
Iné (upresnite nižšie)

kultúrno-osvetový pracovník
vedúci zamestnanec, riaditeľ
odborný pracovník v kultúrnej organizácii (knihovník, múzejník, hvezdár a pod.)
manažér
programový pracovník
pedagóg
psychológ
iné (upresnite nižšie)