Registrácia na podujatia » Rozvojový tréning – Zručnosti pre 21. storočie

Rozvojový tréning – Zručnosti pre 21. storočie

 Dátum

12. 9. 2022 (pondelok) – 13. 9. 2022 (utorok)

 Čas

viacdňové podujatie

 Miesto

Národné osvetové centrum
Bratislava, Nám. SNP č. 12


Informácie o podujatí


Lektor:  Ing. Vladislav Leško

Forma vzdelávania (prezenčne): test a tréning v rozsahu 12 hodín

Miesto konania: NOC – Malá sála V-klubu, Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava

Harmonogram:

  • 12. 9. 2022 pondelok – od 10.00 h do 16.00 h
  • 13. 9. 2022 utorok – od 9.00 h do 15.00 h

Program:

  1. Osobná analýza aktuálnej úrovne účastníkov v oblastiach – rýchlosť myslenia, analytická schopnosť, účinnosť, pružné myslenie, prispôsobivosť, výkon pod tlakom – test individuálne vopred pred účasťou na tréningu
  2. Tréning: Rozhodovanie a Riešenie problémov
  3. Výstup pre každého účastníka – Komplexná analýza úrovne kompetencií s návrhmi na ďalší rozvoj zamestnanca

Ubytovanie pre účastníkov je odporúčané:

  1. https://myhotel.sk/sk/pension-petit
  2. https://www.a-hotel.com/sk/slovensko/103555-bratislava/4008073-1-dolce-vita/

Pozvánka v PDF

Účastníčky poplatok 89 € zahŕňa náklady na lektora, študijné materiály, komplexnú analýzu kompetencií účastníka, drobné občerstvenie a osvedčenie pre účastníka.

Registračný formulár je potrebné vyplniť za každú osobu zvlášť v termíne najneskôr do 15. 8. 2022 a zaplatiť účastnícky poplatok prostredníctvom objednávky na www.nocka.sk/obchod najneskôr do 31. 8. 2022. Poplatok je možné uhradiť po realizácii tréningu, faktúra bude odovzdaná účastníkovi osobne.


Prihláška na podujatie


 

V prípade záujmu vyplňte, prosím, všetky nasledovné požadované údaje:

89,00 €

Oslovenie *
pani
pán
Titul (pred menom)
Meno *
Priezvisko *
Titul (za menom)
E-mail *
Vzdelanie *
stredné s maturitou
úplné stredné všeobecné s maturitou
úplné stredné odborné s maturitou
vyššie odborné
vysokoškolské 1. stupňa
vysokoškolské 2. stupňa
vysokoškolské 3. stupňa
iné (upresnite nižšie)
Vzdelanie (iné)
Vek *
od 15 do 19 rokov
od 20 do 24 rokov
od 25 do 29 rokov
od 30 do 39 rokov
od 40 do 49 rokov
od 50 do 59 rokov
od 60 do 64 rokov
65 a viac rokov
Počet rokov odbornej praxe *
od 0 do 2 rokov
od 3 do 5 rokov
od 6 do 10 rokov
od 11 do 15 rokov
od 16 do 20 rokov
nad 21 rokov
Názov organizácie *
Sídlo organizácie *
Typ organizácie *
CPPPaP a ďalšie poradenské inštitúcie
Galéria
Hvezdáreň a planetárium
Knižnica
Mestské kultúrne stredisko/Dom kultúry
Ministerstvo
Občianske združenie
Múzeum
Regionálne osvetové stredisko (kultúrno-osvetové inštitúcie s regionálnou pôsobnosťou)
Samospráva (mesto, obec, VÚC)
Škola
Iné (upresnite nižšie)
Typ organizácie (iný)
Pracovná pozícia *
kultúrno-osvetový pracovník
vedúci zamestnanec, riaditeľ
odborný pracovník v kultúrnej organizácii (knihovník, múzejník, hvezdár a pod.)
manažér
programový pracovník
pedagóg
psychológ
iné (upresnite nižšie)
Pracovná pozícia (iná)
 

 


Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.