Národné osvetové centrum » Odborný seminár Prevencia vybraných sociálnopatologických javov

Odborný seminár Prevencia vybraných sociálnopatologických javov

 Dátum

20. 9. 2022 (utorok)

 Čas

9:00 – 15:30

 Miesto

Dom Matice slovenskej
Komárno, Námestie M. R. Štefánika 904/6,


Informácie o podujatí


Program odborného seminára Prevencia vybraných sociálnopatologických javov

utorok 20. septembra 2022

 

9.00 –9.30 hod. – Registrácia účastníkov

 

9.30 hod. – Otvorenie odborného seminára
Mgr. Viera Vlčková, riaditeľka, Regionálne osvetové stredisko v Komárne
doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD., Národné osvetové centrum

 

Dlhové poradne – koncepcia poradenských činností z pohľadu primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie
Mgr. Eva Klimová, prezidentka, Slovenská komora psychológov, Bratislava
(9.30 – 11.00 hod.)

Zámerné sebapoškodzovanie alebo kde možno hľadať korene sebapoškodzovania
PhDr. Andrea Nagyová, psychologička, Sevira, s. r. o., Nové Zámky
(11.15 – 12.45 hod.)

Šikanovanie a jeho prevencia
Mgr. Júlia Švecová, Centrum pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie v Žiline; OUSHI – Inštitút sociálneho zdravia, Univerzita Palackého v Olomouci
(13.00 – 14.30 hod.)

Primárna prevencia rizikového správania na školách
mjr. Mgr. Adriana Grupáčová, referentka špecialistka skupiny prevencie OR PZ v Komárne
(14.45 – 15.30 hod.)

 

15.30 hod. – Spätná väzba a záver

 

stiahnite si pozvánku a program v PDF

 

Registračný formulár je potrebné vyplniť za každú osobu zvlášť v termíne najneskôr do 14. 9. 2022 a zaplatiť účastnícky poplatok na www.nocka.sk/obchod najneskôr do 20. 9. 2022. O účasti rozhodne poradie prihlásenia a zaplatenia účastníckeho poplatku, preto neváhajte a registrujte sa čím skôr.


Prihláška na podujatie


Toto podujatie je už obsadené.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.