Mgr. Jana Bečkyová # vedúca projektovej kancelárie
e-mail: jana.beckyova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 510

 

Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra – Slovakiana

IT technik:
Jan Mráz
e-mail: jan.mraz@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 218

Kurátor:
Mgr. Linda Suchá
e-mail: linda.sucha@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 511

 

Manažment údajov v oblasti neprofesionálneho umenia

Projektová manažérka:
PhDr. Ivana Tomanová Čergeťová, PhD. LL.M.
e-mail: ivana.cergetova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 506