Bratislavský kraj
Krajské kolo

Šaffova ostroha, krajská súťaž sólistov tanečníkov
Bratislava, V-klub
Malokarpatské osvetové stredisko
uzávierka prihlášok 28.03.2020
termín konania
28. 4. 2020

Trnavský kraj
Krajské kolo

Šaffova ostroha
DK Križovany nad Dudváhom
Trnavské osvetové stredisko
uzávierka prihlášok 22.03.2020
termín konania
17. 4. 2020

Nitriansky kraj
Krajské kolo

Šaffova ostroha
DK Hronské Kľačany
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach
uzávierka prihlášok 13.03.2020
termín konania
5. 4. 2020

Trenčiansky kraj
Krajské kolo

Tancuj, spievaj, zahraj si
Kino Hviezda Trenčín
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
uzávierka prihlášok 16.03.2020
termín konania
18. 4. 2020

Žilinský kraj, Banskobystrický kraj
Krajské kolo

Šaffova ostroha
DK Zvolen
Podpolianske osvetové stredisko
uzávierka prihlášok 21.03.2020
termín konania
4. 4. 2020

Žilinský kraj, Banskobystrický kraj
Krajské kolo

Šaffova ostroha
DK Zvolen
Podpolianske osvetové stredisko
uzávierka prihlášok 21.03.2020
termín konania
4. 4. 2020

Prešovský kraj
Krajské kolo

Šaffova ostroha
MsDK Vranov nad Topľou
Hornozemplínske osvetové stredisko
uzávierka prihlášok 23.03.2020
termín konania
19. 4. 2020

Košický kraj
Krajské kolo

Šaffova ostroha
DK Bidovce
Kultúrne centrum Abova
uzávierka prihlášok 11.03.2020
termín konania
29. 3. 2020