Aktuálne sa nerealizuje žiadne kolo súťaže

Trnavský kraj
Krajské kolo

Mládež spieva
Divadelná sála MsKS Benedeka Csaplára, Dunajská Streda
Žitnoostrovské osvetové stredisko
uzávierka prihlášok 02.03.2020
termín konania
03.03.2020

Nové Zámky
Regionálne kolo

Mládež spieva
Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch, Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch
uzávierka prihlášok 28.02.2020
termín konania
03.03.2020

Nitriansky kraj
Krajské kolo

Mládež spieva
Kultúrny dom Kovák, Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch
uzávierka prihlášok 03.03.2020
termín konania
13.03.2020

Aktuálne sa nerealizuje žiadne kolo súťaže

Aktuálne sa nerealizuje žiadne kolo súťaže

Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica
Regionálne kolo

Mládež spieva
Pohronské osvetové stredisko, Žiar nad Hronom
Pohronské osvetové stredisko
uzávierka prihlášok 13.02.2020
termín konania
20.02.2020

Banskobystrický kraj
Krajské kolo

Mládež spieva
Koncertná sála ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica
Stredoslovenské osvetové stredisko
uzávierka prihlášok 28.02.2020
termín konania
20.03.2020

Prešovský kraj
Krajské kolo

Mládež spieva
Mestský dom kultúry, Vranov nad Topľou
Hornozemplínske osvetové stredisko
uzávierka prihlášok 21.02.2020
termín konania
11.03.2020

Košický kraj
Krajské kolo

Mládež spieva
Zemplínske osvetové stredisko, Michalovce
Zemplínske osvetové stredisko
uzávierka prihlášok 20.02.2020
termín konania
28.02.2020