Národné osvetové centrum
Námestie SNP č. 12
812 34 Bratislava 1
www.nocka.sk

Výtvarné spektrum - intermédiá

prihláška na súťaž

Typ kola Termín a miesto Hlavný organizátor Kontakt
Celoštátne kolo 6. 9. 2019
Trenčiansky hrad v Trenčíne
Národné osvetové centrum Mgr. Daniela Fodorová
daniela.fodorova@nocka.sk

02/204 71 246


(objekt, digitálna maľba alebo fotografický záznam/videozáznam akčného umenia, land-artu, inštalácie, site-specific art, street art, video art, light art, sound art a pod.)

Dielo 1

Povinné prílohy

Vaša prihláška bude zaradená do súťaže až po doručení uvedených diel organizátorovi. Výtvarné diela, ktoré nie sú v digitálnej podobe sa doručujú do sídla organizátora celoštátneho kola súťaže (Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne).

1. Prihlásené diela
(max 5 príloh, každé max. 100MB)
Informácie o spracúvaní osobných údajov
Národné osvetové centrum © 2024