Národné osvetové centrum
Námestie SNP č. 12
812 34 Bratislava 1
www.nocka.sk

Výtvarné spektrum

prihláška na súťaž

Typ kola Región Termín a miesto Hlavný organizátor Kontakt
Regionálne kolo Rimavská Sobota, Revúca 5. 2. – 28. 2. 2019
Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote
Gemersko-malohontské osvetové stredisko Mgr. Anetta Cvachová
anettagmos@rsnet.sk

047/563 10 95


Dielo 1

Povinné prílohy

Vaša prihláška bude zaradená do súťaže až po doručení uvedených diel organizátorovi.

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Národné osvetové centrum © 2024