Národné osvetové centrum
Námestie SNP č. 12
812 34 Bratislava 1
www.nocka.sk

Slovenská kronika

prihláška na súťaž

Typ kola Termín a miesto Hlavný organizátor Kontakt
Celoštátne kolo 20.10.2020
Slovenská národná knižnica, Martin
Národné osvetové centrum Mgr. Michaela Štefanovičová
michaela.stefanovico@nocka.sk

02/20471234

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Národné osvetové centrum © 2020