Národné osvetové centrum
Námestie SNP č. 12
812 34 Bratislava 1
www.nocka.sk

Literárny Zvolen

prihláška na súťaž

Typ kola Termín a miesto Hlavný organizátor Kontakt
Celoštátne kolo 11. - 12. 10. 2019
Zvolen
Národné osvetové centrum Mgr. art. Lucia Lasičková
lucia.lasickova@nocka.skDielo 1

Povinné prílohy

Súťažné príspevky - (max 15)
Informácie o spracúvaní osobných údajov
Národné osvetové centrum © 2022