Národné osvetové centrum
Námestie SNP č. 12
812 34 Bratislava 1
www.nocka.sk

Hviezdoslavov Kubín - dospelí recitátori a kolektívy

prihláška na súťaž

*

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Národné osvetové centrum © 2020