Národné osvetové centrum
Námestie SNP č. 12
812 34 Bratislava 1
www.nocka.sk

AMFO

prihláška na súťaž

Typ kola Región Termín a miesto Hlavný organizátor Kontakt
Krajské kolo Bratislavský kraj
30. 4. - 23. 5. 2019
Senec, Mestské kultúrne stredisko
Malokarpatské osvetové stredisko Ján Honza
honza@moska.sk
0905 777 968
033/643 34 89

Vyplňte v prípade, že ste členom, inak ponechajte prázdne

Kategória: Čiernobiela fotografia

Kategória: Farebná fotografia

Kategória: Multimediálna prezentácia

Kategória: Cykly a seriály

Povinné prílohy

Vaša prihláška bude zaradená až doručením uvedených diel hlavnému organizátorovi na jeho adresu, ktorá je uvedená vyššie.

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Národné osvetové centrum © 2023