Národné osvetové centrum
Námestie SNP č. 12
812 34 Bratislava 1
www.nocka.sk

AMFO

prihláška na súťaž

Typ kola Región Termín a miesto Hlavný organizátor Kontakt
Regionálne kolo Rimavská Sobota 15. – 26. 4. 2019
Gemersko-malohontské osvetové stred. Rimavská Sobota
Gemersko-malohontské osvetové stredisko Mgr. Kristína Lendvorská
hudbagmos@rsnet.sk
0907 854 673
047/56 31 095

Vyplňte v prípade, že ste členom, inak ponechajte prázdne

Kategória: Čiernobiela fotografia

Kategória: Farebná fotografia

Kategória: Multimediálna prezentácia

Kategória: Cykly a seriály

Povinné prílohy

Vaša prihláška bude zaradená až doručením uvedených diel hlavnému organizátorovi na jeho adresu, ktorá je uvedená vyššie.

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Národné osvetové centrum © 2024