Miesto práce

Národné osvetové centrum / V-klub, Námestie SNP, Bratislava

Druh pracovného pomeru

na dohodu (brigády)

Termín nástupu

ASAP

Mzdové podmienky (brutto)

17 EUR/hod.
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

– zodpovedá za koncepčné a koordinačné zabezpečovanie súťažných podkladov s rozhodujúcim vplyvom na výsledok procesu verejného obstarávania v NOC, vrátane rozhodovania o použití metódy verejného obstarávania, definovania podmienok vybranej metódy verejného obstarávania a koordinovania práce s ostatnými organizačnými zložkami v NOC pri obstarávaní tovarov, prác a služieb v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), pri dodržiavaní ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných riadiacich aktov NOC;
– metodicky usmerňuje účastníkov procesu – zamestnancov, tak aby boli dodržané platné ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní;
– pripravuje podklady pre elektronické trhovisko a zabezpečuje proces obstarávania cez elektronický kontraktačný systém (EKS);
– navrhuje, predkladá na schválenie a realizuje podrobný plán verejného obstarávania v NOC,
– sleduje jeho čerpanie;
– pripravuje, zadáva a realizuje verejné obstarávanie, (PHZ, výzvy, oznámenia, súťažné podklady, komunikuje s uchádzačmi, vysvetľuje podmienky účasti, vyhodnocuje ponuky, vykonáva revízne postupy);
– spracováva dokumenty k podpisu a vybavuje korešpondenciu súvisiacu s realizáciou verejného obstarávania (návrhy na zriaďovanie komisií a menovanie členov komisií, zabezpečenie čestných vyhlásení členov komisií, vypracováva zápisnice, oznámenia, žiadosti);
– zastupuje verejného obstarávateľa – NOC v konaniach na Úrade verejného obstarávania a plnením povinností voči Úradu verejného obstarávania,
– spolupracuje v oblasti verejného obstarávania s MK SR,
– zabezpečuje v NOC kompletnú evidenciu, ukladanie a ochranu záznamov o verejnom obstarávaní vrátanie sledovania čerpania zmlúv;
– zabezpečuje zverejňovanie informácii o verejnom obstarávaní v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní,
– vykonáva základnú finančnú kontrolu pri všetkých operáciách súvisiacich najmä s dodržiavaním zákona o verejnom obstarávaní a dodržiavaním všeobecne záväzných právnych predpisov o hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými finančnými prostriedkami v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov a príslušnými vnútornými aktmi riadenia v NOC;
– aktualizuje smernice a postupy v zmysle zákona o verejnom obstarávaní v príslušných vnútorných riadiacich aktoch NOC týkajúce sa verejného obstarávania,
– plní ďalšie pracovné úlohy súvisiace s jeho pracovným zaradením, podľa pokynov riaditeľa odboru podporných činností a GR NOC.

Zamestnanecké výhody, benefity

– 5 dní dovolenky navyše
– príspevok na stravovanie
– flexibilný pracovný čas
– možnosť výučby anglického jazyka v rámci inštitúcie

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
študent vysokej školy
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomika, právo

Jazykové znalosti

Anglický jazyk – Mierne pokročilý (B1)

Ostatné znalosti

Microsoft Word – pokročilý
Microsoft PowerPoint – pokročilý
Microsoft Excel – pokročilý

Počet rokov praxe

prax v oblasti verejného obstarávania
3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

– flexibilita, ústretovosť, proaktivita , zodpovednosť, dôslednosť, komunikačné a organizačné zručnosti,
– samostatnosť, precíznosť, orientácia na riešenie problémov, pozitívny a proaktívny prístup v práci, profesionálne vystupovanie,
– analytické myslenie, schopnosť hľadať riešenia.

Kontakt

Kontaktná osoba: KGR