Upozornenie: dňa 11.02.2021 nastala výmena nôt (doplnenie o chýbajúce party) v časti Detské dychové hudby – Karol Pádivý – Prvý šotys.

OdDYCHpoDYCH 2021_propozície

Príloha č. 1_OdDYCHpoDYCH_protokol

Príloha č. 2_OdDYCHpoDYCH_hodnotiaca správa

Príloha č. 3_OdDYCHpoDYCH 2021_hodnotiaci hárok dychového zoskupenia

Prílohu č. 4 – Zoznam odporúčaných porotcov vám na vyžiadanie pošle odborný pracovník pre hudbu a spev Mgr. art. Michal Stahl – michal.stahl@nocka.sk

Zoznam povinných skladieb pre jednotlivé dychové hudby: