Celoštátne kolo sa uskutoční 13. – 14. novembra 2021 v Lednických Rovniach a v Púchove.