Celoštátne kolo sa uskutoční 4. – 6. júna 2021 v Lednických Rovniach a v Púchove.