Ing. Viliam Korenčík # riaditeľ odboru
e-mail: viliam.korencik@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 207

 

Oddelenie ekonomiky

Ing. Martina Búčiová # vedúca oddelenia
e-mail: martina.buciova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 239

 

Oddelenie správy majetku

Mgr. Jozef Krištof # vedúci oddelenia
e-mail: jozef.kristof@nocka.sk
tel. č.: +412 2 204 71 256

 

Oddelenie informatiky

Ján Mráz # vedúci oddelenia
e-mail: jan.mraz@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 218
mobil: +421 918 817 144