Elena Lipianska # riaditeľka odboru
e-mail: elena.lipianska@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 266, mobil: +421 918 817 127

 

Oddelenie komunikácie a edičnej činnosti

Alexandra Žilavá # vedúca oddelenia
e-mail: alexandra.zilava@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 270

 

Oddelenie produkcie kultúrnych podujatí

Martina Kováčová # koordinátor kultúrnych podujatí
e-mail: martina.kovacova@nocka.sk
tel.č.: +421 2 204 71 212