Mgr. Tatiana Šišková # poverená riadením odboru
e-mail: tatiana.siskova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 204, mobil: +421 918 817 142

 

Oddelenie neprofesionálneho umenia

Mgr. Tatiana Šišková # vedúca oddelenia
e-mail: tatiana.siskova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 204, mobil: +421 918 817 142

Hudba a spev:
Mgr. art. Michal Stahl
e-mail: michal.stahl@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 209

Mgr. Katarína Bašteková
e-mail: katarina.bastekova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 209

Divadlo:
Mgr. art. Alexandra Štefková, PhD.
e-mail: alexandra.stefkova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 263

Mgr. art. Lucia Lasičková
e-mail: lucia.lasickova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 263

Umelecký prednes:
Mgr. art. Renata Jurčová, DiS. art.
e-mail: renata.jurcova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 249

Film:
Mgr. art. Pavel Smejkal
e-mail: pavel.smejkal@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 247

Fotografia:
Mgr. art. Lenka Adamčáková
e-mail: lenka.adamcakova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 245

Výtvarná tvorba:
Mgr. art. Eduard Klena
e-mail: eduard.klena@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 246

Literatúra:
Mgr. art. Júlia Oreská
e-mail: julia.oreska@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 249

Scénická žatva:
Mgr. art. Matej Moško, PhD.
e-mail: matej.mosko@nocka.sk

Časopis Javisko:
MgA. Jakub Molnár
e-mail: jakub.molnar@nocka.sk

 

Oddelenie folklóru a folklorizmu

Mgr. Katarína Babčáková, PhD. # vedúca oddelenia
e-mail: katarina.babcakova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 250

Mgr. Michal Noga
e-mail: michal.noga@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 254

Mgr. art. Ondrej Galbička
e-mail: ondrej.galbicka@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 254

 

Oddelenie digitalizácie a dokumentácie

Mgr. Lucia Ditmarová, PhD. # vedúca oddelenia
e-mail: lucia.ditmarova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 255

 

Oddelenie vzdelávania, výskumu a štatistiky

PhDr. Veronika Vasilová, PhD. # vedúca oddelenia
e-mail: veronika.vasilova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 236, mobil: +421 918 817 134

Ing. Ivo Šimunek # odborný pracovník pre štatistiku kultúry
e-mail: ivo.simunek@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 232

Jana Brúderová # odborná pracovníčka pre štatistiku kultúry
e-mail: jana.bruderova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 230

PhDr. Mário Dobrovodský # odborný pracovník pre výskum kultúry
e-mail: mario.dobrovodsky@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 231

PhDr. Svetlana Chomová, PhD. # odborná pracovníčka pre vzdelávanie
e-mail: svetlana.chomova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 234, mobil: +421 918 817 134

doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD. # odborná pracovníčka pre sociálnu prevenciu
e-mail: ingrid.hupkova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 226

Mgr. Michaela Štefanovičová # odborná pracovníčka pre vzdelávanie
e-mail: michaela.stefanovico@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 234