Ing. Viliam Korenčík, MBA # riaditeľ odboru
e-mail: viliam.korencik@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 207

 

Oddelenie ekonomiky

Ing. Martina Búčiová # vedúca oddelenia
e-mail: martina.buciova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 239, mobil: +421 918 716 071

 

Oddelenie prevádzky

Mgr. Jozef Krištof # vedúci oddelenia
e-mail: jozef.kristof@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 256, mobil: +421 918 817 145