Evidencia v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti

Zoznam kultúrno-osvetových zariadení 2020

Žiadosť o zápis do zoznamu kultúrno-osvetových zariadení
Metodický pokyn k Evidencii v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti

 

Kultúrno-osvetové zariadenia v pôsobnosti samosprávnych krajov