Evidencia v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti

Zoznam kultúrno-osvetových zariadení (platný k 25.11. 2021)
Žiadosť o zápis do zoznamu kultúrno-osvetových zariadení
Metodický pokyn k Evidencii v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti

 

Kultúrno-osvetové zariadenia v pôsobnosti samosprávnych krajov