Propozície na rok 2021 budú zverejnené koncom roku 2020.