Mládež spieva 2022_propozície

Príloha č. 1_Mládež spieva 2022_protokol

Príloha č. 2_Mládež spieva 2022_hodnotiaca správa

Príloha č. 3_Mládež spieva 2022_zoznam odporúčaných porotcov