Hviezdoslavov Kubín 2021_propozície

Príloha č. 1_a_Hviezdoslavov Kubín 2021_protokol_recitátori

Príloha č. 1_b_Hviezdoslavov Kubín 2021_protokol_kolektívy

Príloha č. 2_Hviezdoslavov Kubín_hodnotiaca správa

Príloha č. 3 – Odporúčaní odborníci vám na vyžiadanie pošle odborný pracovník pre umelecký prednes Mgr. art. Matej Struhár – matej.struhar@nocka.sk