Hviezdoslavov Kubín 2022_propozície

Príloha č. 1_a_Hviezdoslavov Kubín 2022_protokol_recitátori

Príloha č. 1_b_Hviezdoslavov Kubín 2022_protokol_kolektívy

Príloha č. 2_Hviezdoslavov Kubín_hodnotiaca správa

Príloha č. 3_Hviezdoslavov Kubín_zoznam odborúčaných porotcov a lektorov

Termíny jednotlivých kôl Hviezdoslavov Kubín 2022