Hviezdoslavov Kubín 2021_propozície

Hviezdoslavov Kubín 2021_propozície_dodatok

Príloha č. 1_a_Hviezdoslavov Kubín 2021_protokol_recitátori

Príloha č. 1_b_Hviezdoslavov Kubín 2021_protokol_kolektívy

Príloha č. 2_Hviezdoslavov Kubín_hodnotiaca správa

Prílohu č. 3 – Odporúčaní odborníci vám na vyžiadanie pošle odborná pracovníčka pre umelecký prednes

Mgr. art. Renata Jurčová – renata.jurcova@nocka.sk