Prihlasovanie detských recitátorov zo školských kôl(vyplňajú zodpovedné osoby za školy) Prihlasovanie mladých, dospelých recitátorov a kolektívov

Prihlasovanie minuloročných víťazov jednotlivých kôl