2021

Celoštátne kolo sa uskutoční 27. – 30. októbra 2021 v Dolnom Kubíne.

2020

Celoštátna postupová súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadla poézie detí, mládeže a dospelých 66. Hviezdoslavov Kubín 2020

Celoštátne kolo súťaže sa pre IV. a V. kategóriu jednotlivcov a obe kategórie kolektívov uskutoční 27. – 28. októbra 2020 v Dolnom Kubíne. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum.

Harmonogram postupových súťaží (Krajské, regionálne a okresné súťaže)

 

 

Celoštátne kolo 66. Hviezdoslavovho Kubína 2020

Miesto konania
Dolný Kubín
Dátum konania
27. – 28. októbra 2020
Vyhlasovateľ a odborný garant
Národné osvetové centrum
Zodpovedná osoba
Mgr. art. Matej Struhár
Kontakt
matej.struhar@nocka.sk
02 / 204 71 249
Organizačný garant
Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
Zodpovedná osoba
Mgr. Jana Grešová
Kontakt
riaditel@msksdk.sk
043 / 586 22 69