Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Zamestnanec v oblasti folklóru a folklorizmu vykonáva nasledovné činnosti:

 • vypracováva návrhy koncepčných riešení na skvalitňovanie odbornej úrovne, podmienok rozvoja a verejnej prezentácie prejavov tradičnej ľudovej kultúry, folklóru a folklorizmu;
 • zodpovedá za komplexnú priamu i sprostredkovanú odbornú metodickú, konzultačnú a poradenskú pomoc pracovníkom osvetových a kultúrnych zariadení, ale aj kolektívom a jednotlivcom;
 • koordinuje, odborne garantuje a metodicky usmerňuje celoštátne postupové súťaže, ktorých vyhlasovateľom je NOC;
 • vypracováva návrhy a realizuje vzdelávacie aktivity (napr. workshopy, tvorivé dielne, semináre, sympóziá, konferencie a pod.);
 • podieľa sa na výskumnej, dokumentačnej a edičnej činnosti v oblasti tradičnej ľudovej kultúry, folklóru a folklorizmu;
 • vykonáva ďalšie aktivity v tejto oblasti.

Požiadavky na zamestnanca

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • vzdelanie v odbore etnológia, etnochoreológia, etnomuzikológia, choreografia, tanečná pedagogika, hudobná pedagogika
 • jazykové znalosti: Anglický jazyk – Pokročilý (C1)
 • ostatné znalosti a zručnosti: Microsoft Word – pokročilý, Microsoft Excel – pokročilý, Microsoft PowerPoint – pokročilý
 • 3 roky praxe v: tradičná ľudová kultúra, folklór a folklorizmus, pedagogická a umelecká prax
 • samostatnosť, zodpovednosť, efektívnosť, organizačné schopnosti, promptné reagovanie na situácie, komunikatívnosť, kreativita

Viac informácií na Profesia.sk