Propozície na rok 2020

FEDIM_2020_propozície_dodatok č.1

FEDIM_2020_propozície

Príloha č. 1_FEDIM_protokol

Príloha č. 2_FEDIM_hodnotiaca správa

Príloha č. 3_FEDIM_odporúčaný zoznam porotcov

 

Propozície na rok 2019

FEDIM 2019 propozície

Príloha č. 1_FEDIM_protokol

Príloha č. 2_FEDIM_hodnotiaca správa

Príloha č. 3 – Zoznam odporúčaných porotcov bude k dispozícii v priebehu januára.