Úplné znenie stratégie výskumu kultúry odboru

Prezentácia činnosti odboru

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020

ZÁSADY aplikácie ochrany dôverných štatistických údajov

Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov