Hudobno tanečný večer, štvrtok 25.10.2018 o 19:00 hod. Vstupné – 7,00 € (www.ticketportal.sk)

V Mexiku si pravidelne každý rok pripomínajú zosnulých oslavami počas dňa mŕtvych. Ako oslava vyzerá, priblíži hudobná skupina a súbor mexických tancov Magisterial.