Ako viesť kroniky v súčasnosti?

Vážené pani kronikárky, vážení páni kronikári, žijeme zvláštny čas a rok 2020 sa do každej kroniky – obecnej, školskej, cirkevnej, firemnej, rodinnej – zapíše ako rok pandemický, ktorý celoplošne, celospoločensky i v osudoch rodín   a každého človeka mení doposiaľ zaužívaný spôsob života. Mení všetko to, na čo sme boli zvyknutí: dochádzku do a zo zamestnania, … Čítať ďalej Ako viesť kroniky v súčasnosti?