Celoštátne kolo súťaže sa uskutoční 22. – 26. 5. 2019 v Šali.