Celoštátne kolo súťaže sa uskutoční 27. – 30. mája 2020 v Šali.