Preskočiť na obsah

Kontakty na Odbor neprofesionálneho umenia

Mgr. Tatiana Šišková
riaditeľka odboru záujmovej umeleckej činnosti a projektov ZUČ
E-mail: tatiana.siskova@nocka.sk
tel. +421/2/204 71 204

Elena Ferovová
referent pre záujmovú umeleckú činnosť
E-mail: elena.ferovova@nocka.sk
tel. +421/2/204 71 257

Mgr. Katarína Babčáková, PhD.
odborná pracovníčka pre scénický folklorizmus a tradičnú ľudovú kultúru
E-mail: katarina.babcakova@nocka.sk
tel. +421/2/204 71 257

Mgr. Jozef Burič
odborný pracovník pre scénický folklorizmus a tradičnú ľudovú kultúru
E-mail: jozef.buric@nocka.sk
tel. +421/2/204 71 253

Mgr. Jaroslava Čajková
odborná pracovníčka pre umelecký prednes a divadelné umenie
E-mail: jaroslava.cajkova@nocka.sk
tel. +421/2/204 71 249


Mgr. art. Ondrej Galbička
odborný pracovník pre scénický folklorizmus a tradičnú ľudovú kultúru
E-mail: ondrej.galbicka@nocka.sk
tel. +421/2/204 71 254

Mgr. art. Zuzana Galková
odborná pracovníčka pre divadlo mladých a divadlo dospelých
e-mail: zuzana.galkova@nocka.sk
tel. +421/2/204 71 244

Mgr. Eleonóra Hunčagová
odborná pracovníčka pre zborový spev
E-mail: eleonora.huncagova@nocka.sk
tel. +421/2/204 71 262

Mgr. Ľudmila Iványiová
tajomník Folklórneho festivalu Východná a Scénickej žatvy
E-mail: ludmila.ivanyiova@nocka.sk
mobil: +421/918 716 030
tel. +421/2/204 71 254

Mgr. Daniela Klimantová
odborná pracovníčka pre výtvarnú tvorbu
e-mail: daniela.klimantova@nocka.sk
odborná pracovníčka pre výtvarnú tvorbu
tel.: +421/2/204 71 246

Mgr. Michal Noga
odborný pracovník pre scénický folklorizmus a tradičnú ľudovú kultúru
E-mail: michal.noga@nocka.sk
tel. +421/2/204 71 254

Mgr. Dominika Semaňáková
odborná pracovníčka pre vokálne a inštrumentálne amatérske umenie
E-mail: dominika.semanakova@nocka.sk
tel. +421/2/204 71 209

Mgr. art. Martina Koval Majerníková
oddelenie celoštátnych festivalov
E-mail: martina.koval@nocka.sk
tel. +421/2/204 71 244

Mgr. art. Alexandra Štefková, PhD.
odborná pracovníčka pre divadlo detí a dospelých hrajúcich pre deti
E-mail: alexandra.stefkova@nocka.sk
tel. +421/2/204 71 264

PhDr. Zuzana Školudová
odborná pracovníčka pre filmovú a fotografickú tvorbu
E-mail: zuzana.skoludova@nocka.sk
tel. +421/2/204 71 245