Preskočiť na obsah

Archív vzdelávania rok 2009

Seminár Kultúra a osveta v službách turizmu

Nové témy v občianskom vzdelávaní

Kurz Učiteľ spoločenského tanca

Dňa 29. 8. 2009 sa v Tanečnej škole Petra Ciekera v Žiline uskutočnil slávnostný záver a odovzdanie diplomov kurzu Učiteľ spoločenského tanca. Počas kurzu vyučovali renomovaní lektori. 

Kurz úspešne absolvovali:

Ing. Daniela Debreová, Ing. Tibor Gramanich-Štromajer, Ján Grega, Barbara Gurská, Bc. Andrej Hromádka, Mgr. Linda Koišová, Ing. Miroslav Kučera, Ing. Martina Lojdová, Andrej Mičunek, Mgr. Viktória Husárová, Michal Pilip, Miroslava Sekaninová, Ondrej Vašš, Ing. Peter Vidašič, Miroslav Vybíral, Dagmar Zádorová.

Voľný čas – príležitosť pre rozvoj kreativity, inovácií a vzdelávania

Koordinačný seminár metodikov regionálnych osvetových stredísk v oblasti vzdelávania

Kurz Animátor kultúry - dištančné vzdelávanie

/uploads/3a/9b/3a9b766bf0e7ddfc6325e3deccfceba0/PICT3538.jpg
 
Národné osvetové centrum, kabinet vzdelávania, zrealizovalo v poradí štvrté, záverečné stretnutie akreditovaného dvojsemestrálneho dištančného vzdelávania Animátor kultúry určené pracovníkom verejnej a štátnej správy v oblasti kultúry. Toto stretnutie sa konalo dňa 23. júna 2009 v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre.
 
Vyhodnotenia predchádzajúcich stretnutí: