Preskočiť na obsah

Kultúrny profil detského čitateľa

Peter Valček

Výskum realizoval Útvar výskumu a štatistiky NOC v spolupráci s pôvodným gestorom, Literárnym informačným centrom, na reprezentatívnej vzorke 1120 žiakov štvrtých tried z vybraných základných škôl všetkých krajov Slovenskej republiky v roku 2012.

redaktor: I. Šimúnek