Preskočiť na obsah

Program FFV 2011

 

Piatok 1. júl 2011
15:00 – 16:00
„Pozvánka do Východnej...“

Miesto: Liptovský Mikuláš – námestie
Autor: Eva Štofčíková
Účinkujú: SpSk Kralytsia z Kyjeva (Ukrajina), FS Forrás zo Százhalombatty (Maďarsko) a goralská muzika Zakopiany a sólisti tanečníci zo Zakopaného (Poľsko)
 
18:00 – 20:30
„Interaktívny stan“ – tanečné a hudobné workshopy, koncerty

Miesto: Stan
Autor: František Morong
Účinkujú: taneční, hudobní a spevácki lektori a majstri Vladimír Michalko, Stanislav Marišler, František Morong, Marianna Svoreňová, Simona Dikaszová, Monika Jaššová, ĽH Michala Pagáča (Dubnica nad Váhom), hudobná skupina Banda

19:00 – 20:00
„Privítanka“
Miesto: Veľká scéna - amfiteáter
Autori: Mária Palasthyová, Simona Dikaszová
Odborná spolupráca: Miroslava Palanová
Asistenti: Michaela Košová, Erika Bernáthová, Jakub Filipko
Účinkujú: FSk Kriváň (Východná),  FS Forrás, (Maďarsko), SpSk Kralytsia( Ukrajina), goralská muzika Zakopiany a sólisti tanečníci zo Zakopaného (Poľsko), DFS Cindruška (Liptovský Hrádok), DFS Ďumbier (Liptovský Mikuláš), sólisti FS Váh (Liptovský Mikuláš)
Moderátor: Roman Malatinec
Otvorenie: čestní hostia a predstavitelia festivalu

20:00 – 21:00
„Zôsyp – to najlepšie, čo sa za ostatný rok v žilinskom kraji urodilo...“
Miesto: Veľká scéna - amfiteáter
Autor: Mária Palasthyová, Michaela Košová
Odborná spolupráca: Miroslava Palanová
Asistenti: Simona Dikaszová, Erika Bernáthová, Jakub Filipko
Účinkujú: FS Váh (Liptovský Mikuláš), SpSk Zborovanka (Zborov nad Bystricou), FS Stavbár (Žilina), FS Turiec seniori (Martin), DFS Flajšovanček (Oravská Lesná), FS KUK (Čadca), DFS Sliačanček (Liptovské Sliače), DFS Ďumbier (Liptovský Mikuláš), DFS Cindruška (Liptovský Hrádok )
Moderátor: Roman Malatinec

21:00 – 22:00
„Šaffova ostroha 2010 a 2011“ – víťazi celoštátnych súťaží sólistov tanečníkov
Miesto: Veľká scéna - amfiteáter
Autor: Štefan Kocák, Peter Kocák
Účinkujú:
– víťazi Šaffovej ostrohy 2010: Martin Bača a Antónia Rokošná (FS Hornád, Košice), Milan Ďuro a Nikola Janoková (DFS Rovina, Dlhé Klčovo), Štefan Lipovský a Lucia Šupejová (FS Váh, Liptovský Mikuláš), Jakub Filipko a Michaela Košová (FS Váh, LM), Milan Podžuban a Daniela Podžubanová (Michalovce), Patrik Majerník (DFS Rovina, Dlhé Klčovo), Marek Horňák (DFS Jánošíček, Svit), Máté Hégli a Bence Hégli (DFS Kisködmön, Komárno), Ivan Zezulka (FS Jahodná, Košice), Jozef Lipták
– víťazi Šaffovej ostrohy 2011:  Miloš Tichý a Ivana Joneková (FS Vranovčan, Vranov n.T.), Radoslav Kerlík a Mária Kerlíková (FS Orgonina, Vranov n.T.), Patrik Kotuľák a Antónia Tomášová (DFS Cifroško, Vranov n. T.), Bence Zsombor Juhász a Alexandra Batárová (DaMFS Kincso, Želiezovce), Zdenko Vasko a Simona Špitaliková ( FS Šiňava, Snina), Dominik Švarný a Soňa Metyľová (DFS Cifroško, Vranov n.T.)
– Zlatý fond ŠO: Jozef Gajdoš a Marcela Gajdošová (FSk Jadlovec, Margecany), Ján Chabada-Chovan (FSk Očovan, Očová), Michal Hirko a Marianna Svoreňová (Parchovany a Košice), Filip Cíl a Anna Marková (FS Rosénka, Praha),  Jozef Vasiľ (Sečovská Polianka ), ĽH Železiar (Košice)
Moderuje: Zuzana Bobríková

22:00 – 23:00
„Ďakujeme...“
program s projekciou archívnych záznamov a nimi inšpirovanými choreografiami folklórnych súborov, poďakovanie a pocta osobnostiam Klimentovi Ondrejkovi a Jozefovi Majerčíkovi
Miesto: Veľká scéna - amfiteáter
Autor: Pavol Bútor, Miroslava Palanová
Spoluautori: Stanislav Marišler, Vladimír Michalko, M. Kotal, Alexander Nagy, František Morong, Simona Dikaszová, Michaela Košová
Účinkujú: FS Hornád (Košice), FS Váh (Liptovský Mikuláš), FS Liptov (Ružomberok), taneční majstri Stanislav Marišler, František Morong, Vladimír Michalko,Andrej Kotlárik, Slavomír Ondejka, Dávid Schimmer, Michal Dudáš, Miroslav Kisty, Ján Vajda, Peter Vajda, Róbert Kľučka, Matej Oškera, Filip Takáč, malý sólista – goralský tanečník Viktor Janoštín (Zuberec), FSk Sliačanka (Liptovské Sliače), FSk Kriváň (Východná), FSk Kýčera (Čierny Balog), Janko Majerčík, Kliment Ondrejka ml., Hanka a Simonka Hulejové, trombitáši bratia Štefánikovci z Púchovskej doliny
– s použitím filmových záznamov z archívov STV, NOC, SAV
Moderuje: Marek Ťapák

23:00 – 02:30
Tanečná škola: odzemok z Liptovských Sliačov podľa Klimenta Ondrejku – a zábavy

Miesto: Stan
Autor: Vladimír Michalko
Účinkujú: ĽH Michala Pagáča (Dubnica nad Váhom), hudobná skupina Banda


Sobota 2. júl 2011
11:00 – 12:00
Hudobný program v kostole
„Sláviček ma predešel“ – Janko Blaho a Mikuláš Schneider-Trnavský
Miesto: Evanjelický kostol vo Východnej
Autor: Angela Vargicová
Účinkujú: mužská SpSk Bystričan (Záhorská Bystrica), Dušan Šujan (klavír), Michal Seredič (tenor), Juraj Havaj (barytón), Mária Bošelová (soprán), Veronika Čambalová (mezzosoprán)

11:00 – 13:30
„Talenty...“
Miesto: Malá scéna
Príprava: Vanda Krištofová
Účinkujú: FS Javorček (Bratislava), FS Lipa (Bratislava), FSk Lubená (Poluvsie), SpSk Veselí chlapi (Veľké Kozmálovce), FS Vršatec (Dubnica nad Váhom), FS Mladosť (Klenovec), DFS Fialka (Partizánske), diváci, zúčastnení účinkujúci i neúčinkujúci

13:00 – 17:30 a 19:30 – 21:00
„Interaktívny stan“ – tanečné a hudobné workshopy a koncerty

Miesto: Stan
Autor: František Morong
Účinkujú: taneční lektori a majstri Vladimír Michalko, Stanislav Marišler, Vanda Krištofová, Marianna Svoreňová, Simona Dikaszová, Monika Jaššová, Štefan Štec, Peter Vajda, Kristína Koniarová, FS Forrás (Százhalombatta, Maďarsko), gajdoš Juraj Duffek (Bojnice), ĽH Michala Pagáča ( Dubnica nad Váhom), ĽH Bartošovci (Čierny Balog)

13:30 – 14:30
„Červené jabĺčka“ – detský hudobný program víťazov celoštátnej súťaže
Miesto: Malá scéna
Autor: Jana Ambrózová
Účinkujú: víťazi Celoštátnej súťažnej prehliadky Likavka 2010 – ĽH FS Terchovec (Terchová), Alžbeta Barčáková (Dolná Tižiná), Adam Kubala (Varín), spevácka zložka DFS Kornička (Trenčín), DĽH Štrbianček (Štrba), SpSk FS Turiec pri Juniorklube (Martin), Milan Berky (Poniky)

14:00 – 15:30
„Sprievod obcou“ – a prezentácia na Malej scéne
Miesto: Obec Východná, areál amfiteátra, malá scéna
Autor: Ladislav Bernáth, Jozef Adamík
Účinkujú: účastníci programov festivalu
Moderuje: Michaela Košová, Ludwig Bagin

15:30 – 16:40
„Do služby“ – program detských folklórnych súborov

Miesto: Malá scéna
Autor: Andrea Jágerová
Účinkujú: DFS Matičiarik (Banská Bystrica), DFS Lastovičky (Zvolen), DFS Hajovček (Strečno), DFS Kornička (Trenčín), sólisti z DFS Ďumbier (Liptovský Mikuláš), DFS Viganček (Košice)

17:00 – 18:30
„Ako bolo“ – program folklórnych skupín a sólistov – nositeľov tradícií
Miesto: Veľká scéna - amfiteáter
Autori: Pavel Bútor, Andrej Kotlárik
Odborná spolupráca: Katarína Babčáková
Účinkujú: FSk Raslavičan (Raslavice), FSk Telgárt (Telgárt), FSk Lubená (Poluvsie), ĽH D. Václava a sólisti – rozkazovači Pavol Smílek (Detva), Pavel Gažo (Detva), Ján Priechodský (Očová), Ján Chabada–Chovan (Očová), Viliam Grega a Justína Gregová (Bystrany), Mária Uličná (Margecany), Jozef Vasiľ (Sečovská Polianka), Ján Knapčík, Ján Harmata, Veronika Harmatová, (Suchá Hora), fujaristi (Kokava nad Rimavicou), ĽH bratov Šuvadovcov (Suchá Hora), ĽH Michala Nogu (Košice)
Moderuje: Katarína Babčáková

18:30 – 18:45
„Škola tanca“ – čardáš z Kostelca
Miesto: Veľká scéna – amfiteáter
vedie: Vladimír Michalko

18:45 – 19:30
„Hosť do domu“ – program zahraničných folklórnych súborov

Miesto: Veľká scéna – amfiteáter
Autor: Katarína Babčáková, Eva Štofčíková
Účinkujú: SpSk Kralytsia z Kyjeva (Ukrajina), FS Forrás zo Százhalombatty (Maďarsko), goralská muzika Zakopiany a sólisti tanečníci zo Zakopaného (Poľsko)
Moderuje: Ludwig Bagin

21:00 – 22:20
„Z dediny na javisko“ – program folklórnych súborov

Miesto: Veľká scéna – amfiteáter
Autor: František Morong, Vladimír Michalko
Účinkujú: FS Háj (Rimavská Sobota), FS Hornád (Košice), FS Urpín (Banská Bystrica), FS Brezová (Brezová pod Bradlom), FS Marína (Zvolen), sólisti z FS Podpoľanec (Detva), mužská SpSk Šumiac a sólisti Jozef Vasiľ (Sečovská Polianka), Jozef Topoľovský (Parchovany), Helena Lacová a Mária Kundrátová (Legnava), Michal Hirko (Parchovany), Štefan Štec (Habura), Ján Bzdúch (Brezová pod Bradlom), gajdoš Juraj Duffek (Bojnice), ĽH Bartošovci (Čierny Balog)
Moderuje: Juraj Igonda

22:40 – 23:40
SĽUK: „Tancovali naši vašim...“
Miesto: Veľká scéna – amfiteáter
Účinkuje: SĽUK

23:40 – 02:30
„Zábavy“...

Miesto: Interaktívny stan
Príprava: Vladimír Michalko
Účinkujú: ĽH Bartošovci (Čierny Balog), ĽH Michala Nogu (Košice)


Nedeľa 3. júl 2011
09:30 – 10:45
Slávnostné Bohoslužby
S účasťou krojovaných účinkujúcich, na nedeľnej slávnostnej omši
Miesto: Katolícky kostol, Východná

10:00 – 11:00
„Malí tanečníci“
Miesto: Malá scéna
Autor: Juraj Švedlár
Účinkujú: účastníci tvorivých dielní DTK Malí tanečníci

12:00 – 13:15
„Generácie“
Hudobný program zostavený zo všetkých generácii nositeľov tradičných interpretačných štýlov
Miesto: Malá scéna
Autor: Alžbeta Lukáčová, Tatiana Salajová
Účinkujú: goralská trojka bratov Šuvadovcov (Suchá Hora), ĽH Javorníček (Hvozdnica, Štiavnik) – laureáti celoslovenskej súťaže hudobného folklóru Vidiečanova Habovka 2010, ĽH bratov Bobáňovcov (Terchová), ĽH Paľáčovcov s rozkazovačmi z FSk Hrochoťan (Hrochoť), ĽH Michala Nogu (Košice), mužská SpSk Heľpan (Heľpa), FSk Minčol (Kyjov), ženská SpSk Vranky (Nitra), trombitáši z FSk Hájiček (Chrenovec – Brusno), fujarista a gajdoš Ľubomír Tatarka-Čalamacha (Slovenská Ľupča), heligónkar Jozef Kamenský (Hriňová), Helena Zahradníková (Turzovka), Ľubomír Kuzmiak (Važec), ĽH Haluška (Liptovský Mikuláš)
Moderátorka: Marcela Čížová

12:00 – 14:30
„Interaktívny stan“ – tanečné a hudobné workshopy a koncerty

Miesto: Stan
Autor: František Morong
Účinkujú: taneční lektori a majstri Vladimír Michalko, Slavomír Ondejka, ĽH Michala Pagáča (Dubnica nad Váhom)

12:30 – 14:00
„Folkfórum“...

Miesto: Miestnosť autorského štábu
Autor: Jozef Burič, Katarína Babčáková, Petra Klobušická
Rozprava študentov a odborníkov o aktuálnych problémoch folklórneho hnutia: „Propozície a smerovanie celoštátnych folklórnych súťaží“ – Šaffova ostroha (súťažná prehliadka sólistov tanečníkov) a Pod Likavským hradom (súťažná prehliadka detských folklórnych kolektívov)

14:00 – 15:30
„Kapurková“ – galaprogram FFV 2011
Miesto: Veľká scéna - amfiteáter
Autor: Marianna Svoreňová, Dana Kľučárová
Odborná spolupráca: Stanislav Marišler
Účinkujú: FS Váh (Lipotvský Mikuláš), FSk Kriváň (Východná), SpSk Kralytsia z Kyjeva (Ukrajina), FS Forrás zo Százhalombatty (Maďarsko) a goralská muzika Zakopiany a sólisti – tanečníci zo Zakopaného (Poľsko), ženská SpSk Vranky (Nitra), FSk Lubená (Poluvsie), FS Brezová (Brezová pod Bradlom), FSk Minčol (Kyjov), víťazi Šaffovej ostrohy 2010 a 2011: Martin Bača, Mária Jarčušková, Štefan Štec (FS Hornád, Košice), Jakub Filipko a Michaela Košová (FS Váh, Lipotvský Mikuláš), FSk Raslavičan (Raslavice), FS Hornád (Košice), ĽH bratov Bobáňovcov (Terchová), ĽH Paľáčovcov a sólisti – rozkazovači z FSk Hrochoťan (Hrochoť), FS Háj (Rimavská Sobota), FSk Telgárt (Telgárt), DFS Kornička (Trenčín), úryvok diela Tanec medzi črepinami
Moderuje: Marek Ťapák


Výstavné podujatia a programy 1. – 3. 7. 2011
Liptov v tradičných remeslách a kuchyni
Tkanie kobercov a tradičné recepty a jedlá z Komjatnej a Východnej
Miesto: Areál amfiteátra – okolie ohniska
Autor: Michaela Košová, Beáta Kuviková

Jarmok a majstri ľudových remesiel
Miesto: Areál amfiteátra
Autor: Iveta Zuskinová
Účinkujú: majstri ľudových remesiel, výrobcovia pôvodných techník, predvádzajúci i predávajúci svoje výrobky

Urob si sám vo Východnej
Miesto: Areál amfiteátra
Autor: Iveta Zuskinová
Účinkujú: majstri ľudových remesiel, výrobcovia – lektori vyučujúci deti i dospelých tradičným výrobným postupom a remeslám

Symbolický cintorín
Miesto: Symbolický Cintorín – kladenie pamätných tabúľ osobnostiam in memoriam – J. Šaffa, J. Bartko-Šuko, K. Ondrejka, J. Majerčík, J. Koma, Š. Turňa, J. Berky-Mrenica, T. Andrašovan
Autor: Jozef Burič

Kresané do dreva
Tvorba veľkých drevených plastík majstrami rezbármi
Miesto: Areál amfiteátra
Autor: Jozef Burič, Martin Nahálka
Účinkujú: Dušan Šarkan (Vrbovce), Alexander Ladziansky (Banská Štiavnica), Marek Mikluš (Veľký Šariš) 

Výstava kresané do dreva
Prezentácia drevených reliéfov, sôch menších rozmerov ľudových majstrov Dušana Šarkana, Alexandra Ladzianskeho, Marka Mikluša a Kamila Znamenáka
Miesto: Hasičský dom
Autor: Jozef Burič

 Výstava fotografií – Jožko Majerčík...
Miesto: Hasičský dom
Autor: Marián Székely Mako

Východnianska izba
Expozícia pôvodnej formy obydlia, zariadenia a ľudového odevu z Východnej
Miesto: Drevenica v susedstve Východnianskej izby
Ukážka výroby črpákov majstrom remeselníkom Antonom Suchým (Svit)

V prípade dažďa:
Sobota:
14:30 – 15:30  Červené jabĺčka – Veľká scéna
15:30 – 16:40 Detský program – Do služby – Veľká scéna
Nedeľa:
12:30 – 13:30 Hudobný program Generácie – Veľká scéna
10:00 – 11:00 Malí tanečníci – Stan