Preskočiť na obsah

Anketa Východná 2012
Vážený návštevník folklórneho festivalu Východná 2012,

prosíme Vás o zodpovedanie otázok nasledujúcej ankety. Pripravili sme ju s cieľom zistiť,
s akými očakávaniami prichádzate na festival a ako sa nám ich darí napĺňať.
Aj Vaše odpovede nám pomôžu pri príprave nasledujúceho ročníka festivalu,
aby bol stretnutím priaznivcov tradičnej kultúry, ktoré nás obohatí o nové poznatky, príjemné pocity a zaujímavé zážitky.

prosíme, označte:

    

              

        

      prosíme, vyplňte:


      

(prosím označte)

          


s kým ste prišli
    


názov folklórneho súboru / skupiny