Preskočiť na obsah

Folklórny festival Východná

Štatút Folklórneho festivalu Východná

FF Východná 2014

Hlavný organizátor:
Národné osvetové centrum

Generálna riaditeľka:
PhDr. Jana Kresáková

Výkonný riaditeľ:
PhDr. Pavel Ňuňuk
mobil: 0918 817 145
pevná linka: 02/20471256
mail: pavel.nunuk@nocka.sk

Riaditeľ programovej rady:
Mgr. art. Pavol Pitoňák
mail:pitonak@eventart.sk

Tajomníčka festivalu:
Mgr. Dana Sihelská
mobil: 0918 716 030
pevná linka: 02/20471254
mail: dana.sihelska@nocka.sk

Výber a obsadenie predajcov ľudovo-umeleckých výrobkov:
PhDr. Jaroslav Černák
mobil: 0905 631 785
mail: cernakjaro@gmail.com

Výber účinkujúcich a prihlasovanie sa do programu „Talenty“:
Mgr. art. Barbora Lasicová-Volochová
mobil: 0908 424 843
mail: barbora.lasicova@gmail.com

Folklórny Festival Východná 2013

59. ročník FFV 4.  - 7. júla 2013  amfiteáter Východná

Autorom zvučky Folklórneho festivalu Východná je hudobný skladateľ Svetozár Stračina
Zvučka FF Východná [audio - mp3]

stránka FFV 2013 www.festivalvychodna.sk

program
programový plagát [PDF]