Celoštátne kolo súťaže sa uskutoční 4. – 6. 10. 2019 v Spišskej Novej Vsi.