Preskočiť na obsah

Vážení priatelia,

srdečne vás pozývame na 76. Kongres UNICA – Svetový festival neprofesionálneho filmu

Miesto konania: DOM UMENIA, PIEŠŤANY, SLOVENSKO  

Termín: 23. – 30. augusta 2014
Program začína 23. 8. 2014 o 18,00, končí 30. 8. 2014 večer odovzdávaním cien.

Informácie: www.nocka.sk/unica2014

Ďalšie informácie: www.domumenia-piestany.sk alebo www.piestany.sk

Kongresová karta: do 1. júna 2014: 200,- EURO, po tomto termíne: 210,- EURO

Čo je UNICA

UNICA

Web stránka: unica-web.com

Poslanie
Podpora tvorby a výroby filmov a videí ako nástroja medzinárodného porozumenia.
Podpora medzinárodnej kultúrnej spolupráce. Zastúpenie členských krajín – ich zväzov a federácií vo svetovej organizácii UNESCO. Snaha o uznanie nezávislosti a slobody vyjadrenia názoru členských krajín, ich zväzov a federácií.

Organizácia
UNICA je nezávislá medzinárodná organizácia. Je členkou príslušnej rady UNESCO.
Najvyšším orgánom UNICA je Valné zhromaždenie, kde majú všetky členské zväzy právo zúčastniť sa a hlasovať. Výkonná moc je v kompetencii výboru UNICA, ktorý sa skladá z 10 členov zvolených na Valnom zhromaždení vždy na obdobie troch rokov.

Archív
Archív filmov UNICA bol založený v roku 1938. V súčasnosti obsahuje viac než 1 200 filmových diel. Najstaršie práce pochádzajú z roku 1935. Kópie filmových diel darovali do archívu ich tvorcovia z príslušných zväzov členských krajín UNICA.
Na internete je k dispozícii katalóg s podrobnými informáciami o jednotlivých tituloch, filmových dielach z archívu.

Patronát
Na požiadanie organizátorov môže UNICA podporiť jednotlivé medzinárodné filmové festivaly, ktoré sa zaviažu dodržiavať pravidlá patronátu UNICA. Pre tieto podujatia je k dispozícii špeciálna Medaila UNICA, ktorú môžu usporiadatelia udeliť predovšetkým filmu zobrazujúcemu spolupatričnosť a spoluprácu medzi národmi.

Informácie
Národné zväzy a federácie členských krajín UNICA sú prostredníctvom informačného bulletinu UNICA News,  ktorý je zverejnený trikrát alebo štyrikrát do roka, v rôznych jazykoch informované o najnovšom vývoji na trhu a rôznych aktivitách. Okrem toho sa pri zvláštnych príležitostiach vydávajú ďalšie publikácie. Informácie o organizácii UNICA sú k dispozícii na internete http://www.unica-web.com.

Valné zhromaždenie
Valné zhromaždenie je každoročné fórum, na ktorom sa zástupcovia zväzov a federácií členských krajín stretnú, aby prerokovali a rozhodovali o záležitostiach dôležitých pre budúci vývoj svetovej organizácie UNICA  

Svetový pohár
Je vyvrcholením každoročného stretnutia – festivalu a kongresu UNICA, kde každá federácia alebo zväz členskej krajiny predstaví svoju národnú kolekciu, výber z tvorby uplynulého roka.
Ceny sa udeľujú na základe rozhodnutia medzinárodnej poroty, ktorej členmi sú aj profesionálni filmári. Najzaujímavejšie diela môžu získať zlaté, strieborné alebo bronzové medaily.
UNICA – Jeunesse je súťaž  určená pre mladých tvorcov do 25 rokov. Ich diela sú súčasťou programov jednotlivých krajín, národných filmových kolekcií.

World Minute Movie Cup
World Minute Movie Cup je súťaž, ktorá je otvorená aj pre nečlenov UNICA. Ide o súťaž pre filmy s dĺžkou maximálne 1 minútu.

Diskusia a fórum
Publikum má možnosť stretnúť sa s filmármi a diskutovať o jednotlivých filmoch z tvorby uplynulého roka. Diskusia sa zvyčajne uskutočňuje s pomocou simultánnych tlmočníkov, lebo prebieha v troch jazykoch. Je to tiež fórum pre rôzne témy, ktoré sú pre účastníkov a členov UNICA zaujímavé z hľadiska možnosti výmeny poznatkov, skúseností a nápadov.
Záverečná diskusia poroty, kde sa rozhoduje o udelení cien pre najlepšie filmy predchádzajúceho roka, je verejná. Svetový výbor UNICA, usporiadatelia a organizátori festivalu a kongresu sa usilujú o podporu kontaktov medzi filmármi, publikom a aj nečlenmi UNICA.

Kultúrne programy
Program festivalu a kongresu UNICA zahŕňa rôzne kultúrne a poznávacie aktivity a ďalšie spoločenské podujatia.

Svetový výbor UNICA

Prezident Georges Fondeur LUX
Viceprezident Jeanne Glass FRA
Generálny tajomník Jan Essing NLD
Pokladník Thomas Kräuchi CHE
Konzultant Zeljko Balog HRV
Konzultant Wolfgang Freier DEU
Konzultant Artashes Hovanessian ARM
Konzultant Rolf Leuenberger CHE
Konzultant Rolf Mandolesi ITA
Konzultant Stanislaw Puls POL
Konzultant Alois Urbánek AUT
ICCT Serge Michel FRA
Priatelia UNICA Fred Graber CHE
Archív Film Thomas Kräuchi CHE
Osobitný poradca Kees Tervoort NLD
Technika Alois Urbánek AUT
Preklad Claire Auda DEU
UNICA patronát Wolfgang Freier DEU
UNICA Web & News Dave Watterson GBR

Členovia v roku 2014 – národné filmové zväzy a federácie v 33 krajinách:
Andorra, Argentína, Arménsko, Belgicko, Bulharsko, Česko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Gruzínsko, Holandsko, Chorvátsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Macedónsko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Tunisko, Ukrajina, Uzbekistan, Veľká Británia

ADRESY

Georges Fondeur, prezident
Laach 49 LUX, 6945 Niederanven
fondeurg@pt.lu

Jan Essing, generálny tajomník
Lente 33, NL,  8251 NT Dronten
essing.jan@hetnet.nl

Thomas Kräuchi, pokladník
Kürbergstrasse 30, CH, 8049 Zürich
kraeuchi@rcm.ch