Preskočiť na obsah

Kontakty – Hviezdoslavov Kubín

Národné osvetové centrum
Nám. SNP 12
812 34 Bratislava 1
Mgr. Jaroslava Čajková,
e-mail: jaroslava.cajkova@nocka.sk
tel.: 02 20471 249

Mestské kultúrne stredisko
Nám. slobody
026 01 Dolný Kubín
Mgr. Jana Greššová
tel.: 043/5862269, 0915 882 446
e-mail: riaditel@msksdk.sk

Ubytovanie
MsKS Dolný Kubín
Naďa Dudášová
tel.: 0915 895 368
e-mail: prevadzkove@msksdk.sk