Preskočiť na obsah

Archív Folklórneho festivalu Východná

Východná 2017

Vyše 30 000 návštevníkov. Taká je záverečná bilancia 63. ročníka Folklórneho festivalu Východná. Počet návštevníkov tak už druhý rok prekonal doterajšie rekordy. Festival sa postupne otvára čoraz širšiemu publiku a zároveň sa každým rokom zlepšujú služby v areáli festivalu.

„Nároky divákov navštevujúcich folklórne festivaly rastú a my sa na ne snažíme reagovať tak, aby festival Východná zostal aj naďalej najprestížnejším folklórnym festivalom na Slovensku,“ hovorí o jednom z dôvodom rastúcej obľuby festivalu jeho programový riaditeľ Pavol Pitoňák.
Hlavným obsahovým motívom festivalu vo Východnej, ktorý sa konal od štvrtka 29. júna do nedele 2. júla, bolo nielen sprostredkovanie krásy slovenského folklóru v jeho tradičných i moderných podobách – od programu Zem spieva pod holým nebom, ktorý bol bodkou za úspešnou šou RTVS až po dojímavé predstavenie súboru Vranovčan s názvom Zbohom.
Jedným z programových ťažísk bola tohto roku orientácia  na deti. Tým bola venovaná celá nedeľa – a to nielen symbolicky: všetky vystúpenia v tento deň nielen v areáli ale aj na veľkej scéne mohli totiž návštevníci vidieť zadarmo.
„Našim cieľom bolo ukázať najmladšej generácii krásu slovenského folklóru a tradícií, motivovať ju k ich udržiavaniu,“ povedala riaditeľka festivalu Jana Kresáková z Národného osvetového centra.
S festivalom vo Východnej sa už neodmysliteľne spája aj prezentácia rozmanitosti ľudovej kultúry v podaní zahraničných folklórnych súborov . Tento rok boli pre divákov lákavým ťahákom maďarský profesionálny súbor Magyar nemzeti táncegyüttes povestný svojou tanečnou virtuozitou a súbory z tešínskeho Sliezska, prezentujúce tanečné umenie pohraničného regiónu s hlavnou myšlienkou "Všetko sa mení, ale folklór zostáva", ktoré svoje program pre festival vo Východnej pripravovali viac ako dva roky.
Počas celého festivalu sa na piatich scénach festivalu vystriedalo vyše 2 100 účinkujúcich. Ich výkony, rovnako ako celkovú skladbu programu a organizačné zabezpečenie festivalu zhodnotia odborní hodnotitelia, ktorými tento rok boli Mgr. art. Lenka Šútorová Konečná ArtD. a Ing. Vladimír Urban.
Na Folklórnom festivale Východná sa akreditovali zástupcovia 16 tlačených a elektronických médií.


Faktické údaje

Hlavný organizátor: Národné osvetové centrum.
Spoluorganizátori: obec Východná, Žilinský samosprávny kraj, Liptovské kultúrne stredisko, ÚĽUV
Záštitu nad festivalom prevzal minister kultúry SR Marek Maďarič.