Preskočiť na obsah

štvrtok 30. 6. 2016

 

VEĽKÁ SCÉNA

 

ZMIERENIE ALEBO DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH
20:00 – 22:30
Veselohra o zmierení, dobrodružstve, hrách lásky a náhody.
Predstavenie činohry SND

Palárikove svetlé veselohry, nepochybne oveľa viac ako jeho knižné a zabudnuté romantizujúce historické drámy, oprávnene neschádzajú zo slovenských javísk, poháňané smiechovou silou publika. V čase, keď klasik žil a tvoril, sme ešte profesionálne slovenské divadlo nemali, zato sme už mali komédie ako túto, ktoré sa s optimistickým jasom hlásili k osvieteneckým možnostiam aj ambíciám divadla ako morálnej i zábavnej inštitúcie. Palárik v tom rozpor nevidel, jeho viera v divadlo je nákazlivá, poučená žánrom svetovej komédie, a pritom nastoľuje národné témy, myšlienku tolerancie a znášanlivosti... národnostnej, triednej, ale aj mužsko-ženskej, rodovej. Nehanbí sa za svoj idealizmus, naivná idyla je u neho čírou radosťou. Palárik propaguje ideály prirodzenosti v protiklade k štylizovanej, smiešnej vyumelkovanosti. Skostnatenosť, nadutosť a stereotypy sú smiešne, ale zmena je možná, ak podľahneme čaru vývoja, harmónie a ústretovej komunikácie. Zmierenie nie je iba podaním si rúk znepriatelených strán, ale aj poznaním, zmierením so svojimi vlastnými predsudkami. Tak sa určite pohneme skôr a lepším smerom, ako keď budeme bedákať, konštruovať konšpiračné teórie, obviňovať a útočiť. Dobrodružstvom nie je iba dnes také aktuálne, pikantné skrývanie vlastnej identity pri hrách lásky, ale aj pripustenie možnosti, že všetko sa môže po mnohých „trapasoch“, trápnostiach a trápeniach napokon dobre skončiť. Nie iba v komédii, ale aj v živote, v ktorom to, že sme individuálne aj kolektívne „iní“, môže byť príťažlivou šancou. Na dobrodružné zmierenie, čiže na zdravie! Egészégedre!

Réžia: Juraj Nvota
Jazyková úprava: Jakub Nvota
Dramaturgia: Darina Abrahámová, Miriam Kičiňová
Scéna: Tomáš Rusín
Kostýmy: Zuzana Štefunková-Rusínová
Hudba: Stanislav Palúch
Choreografia: Jaroslav Moravčík
Videoprojekcia: Lukáš Kodoň
Masky: Juraj Steiner

Grófka Elisa Hrabovská: Petra Vajdová
Orieška, školský učiteľ: Marián Geišberg
Miluša, jeho dcéra: Dominika Kavaschová
Barón Kostrovický: František Kovár
Ľudovít, jeho syn: Milan Ondrík
Rohoň, zememerač: Dano Heriban
Capková, grófkina komorná: Jana Oľhová
Suchay, grófkin úradník: Vladimír Obšil
Pišta, husár baróna Kostrovického: Richard Autner, poslucháč VŠMU, Tomáš Turek, poslucháč VŠMU
Ženci a žnice: Barbora Andrešičová, poslucháčka VŠMU, Jana Labajová, poslucháčka VŠMU, Barbora Drozdová, poslucháčka VŠMU, Viktória Predanociová, poslucháčka VŠMU, Martin Ďurkáč, poslucháč VŠMU, Michal Koleják, poslucháč VŠMU, Tomáš Magát, poslucháč VŠMU, Pavol Šimun, poslucháč VŠMU, Dávid Uzsák, poslucháč VŠMU, Juliána Oľhová, poslucháčka VŠMU
Spoluúčinkujú: tanečníci LUK.dance
Hudobníci: Ľudová hudba Maroša Mikuša