Preskočiť na obsah

Kontakty

Národné osvetové centrum
Nám. SNP 12
812 34 Bratislava
www.nocka.sk

 

Mgr. Katarína Babčáková

predsedníčka PR FFV 
tel.: 0918 716 030
email: babcakova@nocka.sk

 

Mgr. Petra Klobušická, PhD.

podpredsedníčka PR FFV 
tel.: 0918 716 029
email: petra.klobusicka@nocka.sk

 

Mgr. Matej Moncoľ

tajomník FFV
tel.: 0918 716 008
email: matej.moncol@nocka.sk

Obec Východná:

Mgr. Pavel Krupa

starosta obce Východná
tel.: 00421445295250, 0905633221
email: ocu.vychodna@nocka.sk

 

Žilinský samosprávny kraj:

www.regionzilina.sk

 

Liptovské kultúrne stredisko:

Mgr. art. Miroslava Palanová

riaditeľka Liptovského kultúrneho strediska
tel.: 0905 832 949
email: mpalanova@vuczilina.sk
www.lks.sk

 

Organizačno-technické zabezpečenie:

PhDr. Pavel Ňuňuk

tel.: 0907 806 008
email: pavel.nunuk@gmail.com