Preskočiť na obsah

Novinky

Pavel Bútor

Pavel BútorS hlbokou úctou a zármutkom sa lúčime s naším priateľom, kolegom, tanečníkom, folkloristom a kultúrno-osvetovým pracovníkom

Mgr. art. Pavlom Bútorom

* 6. 2. 1948 Rimavská Sobota  –  † 5. 7. 2013 Bratislava

Pavel Bútor patril medzi významné osobnosti folklórneho hnutia na Slovensku. V rokoch 1954 – 1963 tancoval v súbore Kokavan v Kokave nad Rimavicou, v rokoch 1963 – 1966 v súbore Čierťazeň pod vedením nestora slovenských choreografov Mikuláša Senka. Od 1. 8. 1966 do 30. 9. 1967 bol profesionálnym tanečníkom PUĽS-u v Prešove. V rokoch 1967 – 1969 bol tanečníkom FS Jánošík v Brne. Počas štúdia na VŠMU (1969 – 1974, odbor choreografia slovenského tanca v triede prof. Štefana Nosáľa) pôsobil ako tanečník a sólista umeleckého súboru Lúčnica. V rámci choreografickej a pedagogickej praxe na VŠMU spolupracoval so súbormi Kopaničiar, Zobor a Kokavan. Od roku 1974 pracoval na Krajskom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici ako metodik pre ľudový tanec a zároveň pôsobil ako tanečný pedagóg FS Partizán. Od 15. 9. 1975 nastúpil do ZK ROH CHZJD v Bratislave ako zástupca vedúceho klubu a vedúceho choreografa súboru Dimitrovec. V roku 1991 sa súbor premenoval na Lipu. Jeho umeleckým vedúcim a choreografom bol doteraz. Krátko pôsobil ako riaditeľ SĽUK-u (na rozhraní rokov 1994 a 1995). Od septembra 2001 pracoval v Národnom osvetovom centre v Bratislave ako odborný pracovník pre folklórne súbory a scénický folklorizmus. Prvé choreografie vytvoril v súboroch Lúčnica, Zobor, Vršatec. Za choreografiu V Raslaviciach pri muzike (časť diplomovej práce) na Akademickom Zvolene v roku 1974 získal cenu za najlepšiu choreografiu. Počas doterajšej choreografickej praxe vytvoril vyše 60 choreografií v súboroch Lúčnica, SĽUK, Lipa, Vršatec, Zemplín, Zobor, Ponitran, Kokavan, Sinec, Šarišan, Jánošík, Rimavan, Vepor, Gornik z Českého Těšína. Spolupracoval s folklórnymi súbormi v zahraničí – Nádej v Paríži (1975 – 1980), Limbora v New Yorku (1975), Mladé srdcia v Sydney a Skupina Ľ. Štúra v Melbourne (1989 – 1990, 2001) – a folklórnymi skupinami z Maďarska, Poľska a Lužických Srbov (1975 – 1980). V roku 1991 prednášal na Vysokej škole pedagogickej v Nitre na Katedre folkloristiky a regionalistiky.

Sústavne sa venoval práci vo folklórnom hnutí na Slovensku i ako lektor pre folklór, inštruktor, člen poradných zborov pre ľudový tanec, člen programových komisií folklórnych festivalov (desiatky rokov pôsobil v programových komisiách folklórnych slávností v Detve a Myjave), režisér mnohých folklórnych programov na folklórnych festivaloch a slávnostiach vo Východnej, Myjave a v Detve a na celoštátnych prehliadkach, člen porôt. V rokoch 1980 – 1981 bol predsedom programovej komisie Západoslovenských folklórnych slávností v Myjave. V roku 2006 s prof. Oskarom Elschekom uviedli výnimočný program v Paríži pri zapísaní fujary do kultúrneho dedičstva UNESCA. Dlhoročná bola jeho priama spolupráca a činnosť v rámci Folklórneho festivalu Východná: od roku 1971 bol členom programovej rady, v rokoch 1994 – 1998 bol riaditeľom festivalu a v rokoch 2000 – 2005 predsedom jeho programovej rady.

Pavel Bútor

Plagát 59. Folklórneho festivalu Východná

Video pozvánky na festival

 

Katarína Babčáková

 

SĽUK

 

Radošinské naivné divadlo

 

After Phurikane

 

Balkansambel

 

Železiar

 

Príhovory

Záštitu nad festivalom prevzal minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič.


Ctení milovníci folklóru a ľudových tradícií,

dovoľte mi prihovoriť sa vám pri príležitosti 59. ročníka Folklórneho festivalu Východná, vďaka ktorému je prvý júlový víkend neprehliadnuteľným miestom v kalendári. Opäť je tu čas, keď sa v malebnej obci pod Kriváňom stretávajú nadšenci, ktorí si ctia tradičnú ľudovú kultúru a zvyky našich predkov.
    Rád by som vyjadril vďaku a uznanie všetkým organizátorom, ktorí sa podieľajú na realizácii tohtoročného festivalu – Národnému osvetovému centru, Žilinskému samosprávnemu kraju, Liptovskému kultúrnemu stredisku, no predovšetkým obci Východná, ktorá každoročne prichýli zástupy ľudí dychtivých vzhliadnuť ku kráse našich tradícií a presvedčiť sa, že minulosť môže ožiť nielen na scéne pod taktovkou skúsených tvorcov, ale aj spontánne – mimo javiska.
S radosťou hľadím na to, že medzi návštevníkmi festivalu je množstvo mladých ľudí, ktorí sú aktívnou súčasťou folklórneho hnutia a majú ambíciu rozvíjať, zachovávať a ďalej odovzdávať tradičnú kultúru a ľudové umenie. Verím, že toto je jedna z ciest k zachovaniu identity a historickej pamäti.
    Zmyslom festivalu vo Východnej nie je iba usporiadanie prehliadky folklórnych kolektívov a jednotlivcov, ale vytvorenie kreatívneho interaktívneho priestoru, ktorý poskytuje možnosť nielen prezentovať, ale aj na vlastnej koži okúsiť azda všetky prejavy tradičnej ľudovej kultúry. Festival vo Východnej je aj platformou na komunikáciu odborníkov, neprofesionálnych činovníkov a laickej verejnosti s vrúcnym vzťahom k folklóru. Som presvedčený, že svojou príčinlivou účasťou spoločnými silami vytvoríte atmosféru, ktorá sprítomní obyčaje, zvyky i kumšt minulých generácií.

Vážení účastníci festivalu,
    ďakujem vám za lásku a oddanosť k tradíciám, ktoré nosíte vo svojich srdciach. Verím, že predĺžený víkend, ktorý strávite na slávnostiach vo Východnej, bude naplnený nielen kultúrou a poučením, ale i stretnutiami s priateľmi.
Prajem vám veľa krásnych zážitkov a pekné počasie.
    
S pozdravom                                         
Marek Maďarič


Vážení milovníci folklóru a Východnej,  

    opäť sa po roku stretávame v obci Východná, aby sme spoločne oslávili príchod leta, no predovšetkým našu ľudovú kultúru. Začiatok leta si už akosi ani nevieme predstaviť bez festivalu pod Tatrami, bez krásneho slovenského folklóru, bohatstva ľudovej tvorivosti, ktorá prežíva nielen vďaka profesionálnym a amatérskym folklórnym súborom, skupinám a nadšeným jednotlivcom, ale aj vďaka vám, návštevníkom, ktorí každoročne prichádzate do Východnej.  
    Užime si spoločne niekoľko príjemných dní s programami venovanými jánošíkovským a zbojníckym tradíciám, s programami oslavujúcimi ženu ako nositeľku obradovosti, ale aj s programami venovanými osobnostiam, velikánom slovenského folklóru, ktorí inšpirovaní bohatstvom ľudovej kultúry vytvorili neopakovateľné diela.
    Veríme, že sa zabavíte na predstavení Radošinského naivného divadla Jááánošííík po tristo rokoch v predvečer festivalu, že budete očarení vystúpením Slovenského ľudového umeleckého kolektívu s programom Tanec medzi črepinami, najnovším programom folklórneho súboru Železiar, čardášom v podaní popredného maďarského súboru Honvéd, ako aj mnohými ďalšími programami z toho najlepšieho, čo na Slovensku máme. V neposlednom rade pre vás organizátori festivalu pripravili množstvo zaujímavých mimoscénických programov, výstav, tvorivých dielní, tradičný Jarmok remesiel, ukážky rezbárskej tvorivosti, obľúbený detský svet Košiarik, ako aj prezentáciu a ochutnávku tradičnej ľudovej kuchyne.
    Načerpajme teda opäť na celý rok tú neopakovateľnú atmosféru a energiu, ktorú Východná každoročne ponúka a pre ktorú sa do nej každoročne vraciame.

PhDr. Jana Kresáková
generálna riaditeľka Národného osvetového centra


Vážení milovníci folklóru,

    aj v tomto roku sa v našej obci uskutoční folklórny festival, ktorý si získal srdcia širokej verejnosti svojím čarom a atmosférou. Práve vďaka tejto udalosti sa môže prezentovať kultúra a história našich predkov, ktorú nám zanechali a ktorú je potrebné chrániť a zveľaďovať. Už v minulom roku sme na dotvorenie atmosféry vystavali kolibu a v tomto roku k tejto stavbe pribudne aj tradičné humno. Nahradí stan, ktorý sa používal doteraz. Aj týmito krokmi sa snažíme, aby slávnosti ľudovej hudby a tanca boli nezabudnuteľným zážitkom pre každého.
    V mene celej obce vás na tento nezabudnuteľný zážitok srdečne pozývam.

Mgr. Pavel Krupa
starosta obce Východná


Vážené dámy, vážení páni, milí hostia,

    som nesmierne rád, že vás opäť po roku môžem privítať v „predvečer“ osláv šiestich dekád najväčšieho folklórneho sviatku Slovenska, na 59. ročníku najstaršieho celoslovenského folklórneho festivalu Východná.
    Najlepšia tvorba folklórnych súborov, skupín, jednotlivcov z celoštátnych súťaží a prehliadok – to je už tradičná náplň festivalu vo Východnej, ktorý svojou dynamikou a hlbokým odovzdaným posolstvom výnimočnej hudby a nádherného strhujúceho tanca rozbúcha každé srdce. Verím, že si svojich fanúšikov nájdu počas festivalu aj mnohé interaktívne a zážitkové programy, tanečné, hudobné, spevácke a remeselné tvorivé dielne i programy pre deti. Som presvedčený, že aj z tohto ročníka slávností si odnesiete veľa hlbokých a nevšedných zážitkov z objavovania klenotnice našej ľudovej kultúry.

Milí návštevníci,
    vychutnávajte silu hudby a tanca i bohatstvo ľudových tradícií a histórie. Organizátori pre nás opäť pripravili bohatý a zaujímavý program a ja verím, že rovnako ako počas predchádzajúcich ročníkov, aj teraz tu nájdete to, prečo ste prišli. Dovoľte mi na záver popriať tomuto ročníku neodmysliteľného sviatku ľudového umenia – Folklórnemu festivalu Východná – čo najlepší priebeh a všetkým nám, aby sme sa mohli opäť spolu zísť pri oslave krásy ľudových spevov, tancov, tradícií o rok, na oslave nádherného okrúhleho výročia.
                                                                                 

Juraj Blanár
predseda Žilinského samosprávneho kraja

Tlačová správa k 59. Folklórnemu festivalu Východná

     V dňoch 5. - 7. júla sa bude konať 59. ročník Folklórneho festivalu Východná. Miestom konania bude tradične známy, v súčasnosti rozšírený, areál amfiteátra v tejto rázovitej podtatranskej obci. Hlavným organizátorom festivalu je tradične Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR v spolupráci s obcou Východná, Liptovským kultúrnym strediskom, Žilinským samosprávnym krajom a Ústredím ľudovej umeleckej tvorby. Aj keď sa festival oficiálne začína 5. a trvá do 7. júla, jeho neoficiálnym začiatkom je program Pozvánka do Východnej vo štvrtok 4.  júla 2013 o 16.00 hod. námestí v Liptovskom Mikuláši.
     Tohtoročný festival bude mať niekoľko ťažiskových oblastí – jánošíkovské a zbojnícke  tradície v súvislosti s 300. výročím popravenia nášho národného hrdinu, legendy osobnostné a zvykoslovné, poslanie a význam ženy ako nositeľky vo folklóre, a tiež unikátne javy nášho tradičného kultúrneho dedičstva.  Od týchto tém sa odvíjajú jednotlivé programy na Malej scéne i Veľkej scéne amfiteátra  a v jeho areáli. Novinkou bude novopostavené tradičné Humno, v ktorom sa budú konať tanečné a hudobné workshopy, zábavy i koncerty. V tomto roku festival v rámci interaktívnych programov v mnohých tanečných školách privíta i ĽH M. Nogu a ĽH M. Pagáča, a vo večerných hodinách sa uskutočnia koncerty vynikajúcich zoskupení After Phurikane a Balkansambel.
     K jánošíkovskej tematike sa viažu programy Bou bi ten Jánošík a Zbojníckym chodníčkom, pocte ženám sú venované programy Od vrkoča po čepiec i čiernu šatku a Žiale žien, z legiend osobností folklórneho hnutia to bude pripomenutie si významného choreografa a osvetového pracovníka v programe Z najlepších ... v stopách Cyrila Zálešáka. Neformálna diskusia s odborníkom v oblasti tradičnej kultúry v cykle Na slovíčko s... v tomto roku bude venovaná významnému slovenskému etnografovi PhDr. Jánovi Olejníkovi.
Medzi príťažlivé programové súčasti bude nepochybne patriť účinkovanie folklórneho súboru Železiar nazvané Tanec – legenda – rituál, vystúpenie popredného maďarského folklórneho súboru Honvéd s programom Csardás, prezentácia folklórnych skupín v kompozícii Veselie, veselie a v neposlednom rade program detských folklórnych súborov – čarovná rozprávka pod názvom Roztancované črievičky.  Výnimočné fenomény tradičnej ľudovej umeleckej kultúry zakotvili autori do programového celku Malá veľká krajina... alebo Popýšme sa vlastným perím.
     Folklórne kolektívy a jednotlivci, ktorí majú chuť sa zapojiť do festivalového diania, dostanú priestor v programe Talenty. Pôsobivý sled tanečných, hudobných a vokálnych prezentácií budú môcť diváci sledovať v tradičnom Sprievode obcou, v ktorom sa predstavia zástupcovia všetkých účinkujúcich. Spomenúť treba osobitý programový príspevok v podaní SĽUK-u vo forme predstavenia Tanec medzi črepinami.
     Okrem spomínaných súčastí festivalu to budú aj mimoscénické aktivity, ako je Výstava fotografií (v tomto roku venovaná sakrálnym motívom v tradičnej ľudovej výšivke), prezentácia tradičného odevu okolitých obcí, v ktorých prevládali ovčiarske zamestnania, a taktiež prezentácia tradičného obydlia a zariadenia pod názvom Východnianska izba.
     V spolupráci s ÚĽUV-om organizátori pripravili i obľúbené remeselné tvorivé dielne Urob si sám a tradičný Jarmok remesiel, obohatený v programe Zlaté dno o možnosť rozhovoru s remeselníkmi i súťaže divákov o ich výrobky. Obľúbený svet detí Košiarik na priľahlej lúke najmenším návštevníkom ponúkne tanečné školičky, remeselné dielničky, výučbu riekaniek, pesničiek a ďalšie tvorivé aktivity. Jedna z najtypickejších súčastí festivalu vo Východnej – ukážka rezbárskej tvorivosti v programe Kresané do dreva, pri ktorej sa každoročne rodia nové drevené plastiky a rozširujú tak paletu artefaktov v amfiteátri, bude v tomto roku venovaná postavám Cyrila, Metoda a Gorazda.
     Organizátori festivalu v posledných rokoch dbajú okrem tvorby hodnotných programov aj na kvalitu občerstvenia a stravovania. Okrem revitalizovaného stravovacieho centra je zabezpečená v rámci sprievodných podujatí i prezentácia salašníctva a ovčiarskych prác spojená s ochutnávkou ovčieho syra a bryndze v tradičnej Kolibe. Program dopĺňa i obľúbená Tradičná kuchyňa pri Ohnisku. Známou atrakciou je pravidelné Hlásenie z Májky uprostred amfiteátra.
     Záver 59. ročníka Folklórneho festivalu Východná patrí galaprogramu, v ktorom sa predstavia popredné telesá a jednotlivci z festivalového trojdnia, a taktiež hosťujúci súbor. Názov Nazbíjanô je symbolickým pomenovaním zostavy z najúspešnejších hudobno – tanečných kreácií, i blahoželaním  85. ročnému jubilantovi – legende slovenského folklóru, choreografovi Jurajovi Kubánkovi.
      Tohtoročný festival je nepochybne svedectvom kvalitnej  autorskej a interpretačnej prípravy a výzvou pred budúcoročným veľkým jubileom – 60. výročím konania prvého ročníka festivalu vo Východnej.


PARTNERI FESTIVALU:
 
Reklamní partneri: Slovenské elektrárne, a.s., člen skupiny ENEL, SACR, Heineken Slovensko, a.s., NAY Elektrodom a.s., Nestlé Professionnal, Termostav - Mráz, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Milsy a.s., AUTOŠTÝL, a.s., Aquatrade Slovakia, Záhradníctvo Emma Podhradie, dr. Gérard, Slovenský filmový ústav
Hlavný mediálny partner: RTVS
Mediálni partneri: MeToo.sk, sita.sk, Gryf.sk, Slovenka.skPhDr. Stanislav Bachleda
tlačový tajomník FFV 2013