Preskočiť na obsah

Program

Štvrtok, 2. júl 2009

19.00 – 20.00 hod.
Zahraničné folklórne súbory
Arménsko, Česko, Chorvátsko, Rumunsko, Ukrajina
Príprava, scenár a réžia: E. Štofčíková
Moderuje: B. Špániková, D. Výrostek
Miesto: Hlavná scéna

20.10 – 21.10 hod.

Štúrovci
Rockové spracovanie vybraných textov Štúrovcov
Realizácia: Slovenské komorné divadlo Martin   
Miesto: Hlavná scéna

21.30 – 23.15 hod.
Lúčnica – 60 rokov krásy
Program z osláv 60. výročia založenia Lúčnice.
Príprava a realizácia: Lúčnica.

 

Piatok, 3. júl 2009

14.30 – 15.00 hod.
Symbolický cintorín
Pietna spomienka na osobnosti:
zasl. umelkyňu M. Nemcovú, zasl. umelkyňu S. Greinerovú, Ľ. Pavlovičovú-Bakovú, M. Auerovú, prof. M. Slivku, prof. A. Móžiho, F. Kubalu, S. Cibulku, R. Oláha a zasl. umelca J. Ševčíka
                                 
15.00 – 15.45 hod.
Pozvánka na FF Východná 2009
Účinkujú zahraničné folklórne súbory
Príprava, réžia: E. Štofčíková
Miesto realizácie: Námestie pred radnicou - Liptovský  Mikuláš
                                  
15.30 – 16.20 hod.
Vernisáž výstavy FF Východná 2009
Miesto: Hasičský dom
Príprava: Obecný úrad Východná a E. Kovalčíková, Š. Zima  

17.00 – 17.45 hod.
Prof. Martin Slivka 
Spomienka k nedožitým 80. narodeninám
Príprava a réžia: P. Hudák
Miesto: Kultúrny dom vo Východnej

19.00 – 19.50 hod.
55. uvítanie
Slávnostné otvorenie 55. ročníka FF Východná 2009
Réžia: E. Bartko
Odborná spolupráca: Š. Zima, M. Palanová
Moderuje: J. Gallovič
Miesto: Hlavná scéna

20.00 – 20.40 hod.
Šaffova ostroha 2009
Výber laureátov z celoštátnej súťaže ŠO 2009 (Dlhé Klčovo).
Príprava, scenár a réžia: Š. Kocák, P. Kocák
Moderuje: Z. Kyzeková
Miesto: Hlavná scéna
           
20.50 – 21.50 hod.  
Keď sa my zídeme
Program zo Žilinského kraja
Príprava, scenár a réžia: M. Palanová, M. Palásthyová
Asistenti: S. Dikaszová, M. Košová, E. Bernáthová
Moderátor: I. Hraško a klebetnice z Likavky
Miesto: Hlavná scéna
 
21.55 – 22.15 hod.
Korene a iné tvary
Pôvodné hudobno-dramatické dielo
Libreto, hudba, réžia, dirigent: A Kalinka
Interpreti: vokálna a inštrumentálna skupina: členovia PUĽS -u 
Miesto: Hlavná scéna

22.25 – 23.55 hod.
Zrkadlenie po rokoch I.
Trenčan, Magura, Gymnik, Stavbár
Príprava, scenár, réžia: E. Bartko
Odborná spolupráca: Š. Zima
Moderujú: S. Donová, R. Kuric
Miesto: Hlavná scéna

24.00 – 0.15 hod.
Tichá krása
Venované slovenským mladuchám
Zostrih z folklórnych televíznych filmov o záznamov STV
Príprava: P. Hudák
Miesto: Hlavná scéna
             
23.30 – 03.30 hod.
Zábavy – pri ľudových hudbách
Príprava a réžia: J. Adamík, J. Štrkolec
Ľudové hudby: Magura, Stavbár, Gymnik, Rozsutec
Miesto: Stan STV


Sobota, 4. júl 2009

9.45 – 10.30 hod.
Školička tanca
Tanečná hodina pre deti návštevníkov FF Východná 2009
Miesto: Malá scéna

10.00 – 11.30 hod.
Škola tanca
Príprava a realizácia: E. Kubalová, J. Švedlár, P. Kocák
Ľudové hudby a tri tanečné páry z FS Trenčan, Magura a páry zo Šaffovej ostrohy 09.
Miesto: Stan STV

11.00 – 12.00 hod.
Ľ. Feldek: Dlhý, široký, bystrozraký
Rozprávka pre deti
DJGT Zvolen
Miesto: Malá scéna

12.00 – 13.00 hod.
Rozhlas vo Východnej a Východná v rozhlase
Priame rozhlasové vysielanie z Folklórneho festivalu Východná
Príprava, scenár a réžia: J. Dubovec
Moderujú: M. Čížová, M. Debnár
Asistenti: M. Kubandová, V. Majerčík
Miesto: Kultúrny dom, Východná

12.20 – 14.20 hod.
Talenty... a Školička tanca...
Voľné pódium – prezentácia folklórnych súborov, skupín a jednotlivcov
Miesto: Malá scéna

13.15 – 13.50 hod.
Prijatie u starostu obce Východná
Miesto: Obecný úrad

14.00 – 16.15 hod.
Sprievod obcou Východná     
Príprava a réžia: J. Adamík, J. Štrkolec, L. Bernáth
Moderujú: A. Domanská, R. Kuric

16.30 – 17.30 hod.
...kde sa voda sypala a piesok sa lial...
Detské folklórne súbory – výber z celoštátnej súťažnej prehliadky
Moderujú: J. Szamosi a deti z detského folklórneho súboru Viganček
Sprievodné texty: B. Turzonovová
Príprava, scenár a réžia: L. Adzimová
Asistenti: R. Ivanová, I. Milotová, A. Krajčírová
Miesto: Hlavná scéna

17.40 - 19.00 hod.
Nositelia tradícií
Program folklórnych skupín – výber z celoštátnej prehliadky
Príprava, scenár a réžia: I. Kovačovič
Moderuje: Z. Bobríková a vybraní vedúci skupín
Miesto: Hlavná scéna

Prestávka

19.45 – 20.35 hod.
Seniori – folklórne súbory             
Príprava a réžia: R. Štefanovič, A. Špaček
Scenár: S. Kohútek
Moderuje: L. Haverl
Miesto: Hlavná scéna

20.45 – 22.00 hod.
Zrkadlenie po rokoch II.
Družba, Skaličan, Považan, Železiar
Príprava, scenár a réžia: Š. Kocák a P. Kocák
Moderujú: J. Kroner, L. Kronerová
Miesto: Hlavná scéna

22.05 – 22.20 hod.
Vo Váhu sa skryli v bielych vlnách víly
Príprava a realizácia: P. Hudák, Š. Zima
Miesto: Hlavná scéna

22.30 – 23.50 hod.
Sen
Program pri príležitosti 60. výročia založenia SĽUKu
Miesto: Hlavná scéna

23.55 – 00.05 hod.
Pozvanie na Svadbu pod Tatrami
Príprava a réžia: J. Moravčík
Spolupráca: Š. Zima
Miesto: Hlavná scéna

23.30 – 03.30 hod.
Zábavy - pri ľudových hudbách
Ľudové hudby z FS Skaličan, Družba, Považan
Príprava réžia: J. Adamík, J. Štrkolec
Miesto: Stan STV


Nedeľa, 5. júl 2009

9.00 – 9.45 hod.
Chodíme hore po dedine ...
Vyhrávanie ľudovej hudby
Príprava a realizácia: obec Východná, V. Majerčík
Miesto: obec Východná.

10.00 – 11.00 hod.
Malí tanečníci - tanečná dielňa
Z projektu Dni tradičnej kultúry 2009 (10. ročník DTK)
Scenár, réžia: L. Bačinský, P. Klobušická
Moderuje: L. Bačinský
Miesto: Malá scéna

11.20 – 12.20 hod.
Víťazi Slávika Slovenska 2009
Deti v speve ľudových piesní
Príprava, scenár a réžia: P. Štilicha
Moderuje: A. Domanská
Miesto: Malá scéna

13.00 – 14.00 hod.
Pred svadbou
Zahraničné folklórne súbory
Arménsko, Česko, Chorvátsko, Rumunsko, Ukrajina
Príprava, scenár a réžia: J. Burič
Texty: J. Bazovský
Moderuje : S. Donová
Miesto: Hlavná scéna

14.10 – 14.40 hod.
Cez chotáre
Ľudové hudby
Príprava a réžia: Š. Zima
Odborná spolupráca: J. Dubovec
Moderujú: S. Donová
Miesto: Hlavná scéna

15.00 – 16.30 hod.
Svadba pod Tatrami
Priamy prenos STV 2
Folklórne súbory, skupiny a sólisti
Scenár: J. Liptáková, J. Moravčík
Réžia: J. Moravčík
Spolupráca: Š. Zima
Moderuje: D. Jamrich
Miesto: Hlavná scéna

MIMOSCÉNICKÉ PROGRAMY:
Ľudové remeslá - ÚĽUV, Bratislava
Škola ľudových remesiel ... pre deti, ÚĽUV, Bratislava
Miesto: pod vežou (horné nádvorie)

Kresané do dreva
Majstri ľudového remesla
Príprava a realizácia: M. Mešša
Miesto: Areál amfiteátra

Liptov v tradičných remeslách a kuchyni
Príprava a realizácia LKS, Lipt. Mikuláš
Miesto: Kryté ohnisko (horné nádvorie)

V Ý S T A V Y :
Ján Šípka, maliar, stála výstava Obecný úrad
Miesto: Obecný úrad Východná

Mária Auerová-Griešová a Sibyla Greinerová – výber z tvorby
Príprava, kurátori: E. Kovalčíková, Š. Zima
Miesto: Hasičský dom

Východnianska izba, stála expozícia rodinnej tradičnej kultúry
Príprava a realizácia: Obecný úrad Východná
Miesto: obec Východná

Východnianske dobroty – ľudová kuchyňa z Východnej
Príprava a realizácia: Obecný úrad Východná
Miesto: obec Východná

Východnianske dvory – ukážky tradičného spôsobu života v obci Východná
Príprava a realizácia: Obecný úrad Východná
Miesto: vybrané dvory v obci

Projekcia televíznych folklórnych filmov

Výber: J. Liptáková, Š. Zima
Miesto: Stan STV
Premietanie: v piatok a v sobotu 20.00 - 22.45 hod.

Ľudové hudby a speváci
Príprava a réžia: V. Majerčík
Miesto: pódium v obci Východná

Prezentácia a informácie o knižných a iných dokumentačných materiáloch
Príprava a realizácia: Národné osvetové centrum a Liptovské osvetové stredisko.
Miesto: Areál amfiteátra


Edícia FFV 2009:

CD FFV 2009: 
Príprava a garant: Prof.  PhDr. O. Elschek, Dr.Sc.
Odborná spolupráca: PhDr. A. Vargicová

 

ZMENA  PROGRAMU  VYHRADENÁ