Tancuj, tancuj je celoštátna postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych kolektívov a je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku. Hoci prvýkrát sa Celoslovenská súťaž národopisných a tanečných ochotníckych súborov uskutočnila už v roku 1950, za prvú organizovanú súťažnú prehliadku výlučne folklórnych súborov možno považovať až Celoštátny súťažný festival amatérskych folklórnych súborov z roku 1971. Konal sa každé tri roky pod rôznymi názvami – Celoštátna súťažná prehliadka tvorivých choreografií folklórnych súborov, Celoštátna súťaž a prehliadka choreografií folklórnych kolektívov a od roku 2014 už pod názvom Tancuj, tancuj.  Súťaž je určená pre neprofesionálne folklórne kolektívy prezentujúce tradičné hudobné, tanečné, pracovné, obradové i zvykoslovné prejavy z rôznych lokalít Slovenska. Poslaním súťaže je vytvárať priestor na prezentáciu tvorby v neprofesionálnych folklórnych kolektívoch, podporovať ich rozvoj a zvyšovať ich umeleckú úroveň, popularizovať výchovu ľudovým umením a predovšetkým poukazovať na význam tradičnej ľudovej kultúry v kultúrnom dianí a viesť verejnosť k jej poznávaniu.

 

AktualityPropozícieKolá súťažeChcem sa prihlásiťArchív

Tancuj, tancuj 2017 – výsledková listina

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky choreografií folklórnych kolektívov Tancuj, tancuj 2017. Laureát: FS Hornád, Košice Choreografia: Maľovaní Autor: Mgr ...
Zobraziť

Tancuj, tancuj 2017 – tlačová správa

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych kolektívov 2014. Celoštátna postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych kolektívov pod názvom „Tancuj, tancuj 2017“ ...
Zobraziť

Propozície na rok 2020 budú zverejnené koncom roku 2019.

Kolá súťaže budú uverejnené koncom roka 2019.

Kolá súťaže budú uverejnené koncom roka 2020.

Tancuj, tancuj 2017 – výsledková listina

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky choreografií folklórnych kolektívov Tancuj, tancuj 2017. Laureát: FS Hornád, Košice Choreografia: Maľovaní Autor: Mgr ...
Zobraziť

Tancuj, tancuj 2017 – tlačová správa

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych kolektívov 2014. Celoštátna postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych kolektívov pod názvom „Tancuj, tancuj 2017“ ...
Zobraziť