Celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov Pod likavským hradom sa koná každé dva roky v liptovskej obci Likavka. Počiatky tejto celoštátnej súťaže sú v Celoslovenskej prehliadke detských folklórnych súborov (1954), neskôr v celoslovenských prehliadka detských tanečných kolektívov (1965, 1967). Prvý slovenský festival detských folklórnych skupín sa uskutočnil v roku 1969 a od roku 1971 sa konal každé dva roky. Koncom 90. rokov 20. storočia sa ako celoštátna súťaž začal festival konať pri detskom folklórnom festivale pod názvom Pod likavským hradom.
V súťaži sa predstavujú detské folklórne súbory prezentujúce tradičné hudobné, tanečné, hrové, obradové i zvykoslovné prejavy z rôznych lokalít Slovenska. Poslaním súťaže je podporovať rozvoj detských folklórnych súborov, zvyšovať ich umeleckú úroveň, popularizovať výchovu ľudovým umením, poukazovať na jej význam v komplexnej výchove a najmä viesť deti k poznávaniu tradičnej ľudovej kultúry Slovenska a oblastí historicky obývaných Slovákmi.

 

AktualityPropozícieKolá súťažeChcem sa prihlásiťArchív

Pod Likavským hradom 2017 – tlačová správa

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov POD LIKAVSKÝM HRADOM 2017 Prvý júnový víkend na Liptove v tomto roku ...
Zobraziť

Pod Likavským hradom 2017 – výsledková listina

VÝSLEDKY Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov Pod likavským hradom 2017 Laureáti súťaže: DFS Jadlovček, Margecany DFS Nagy Csali, ...
Zobraziť

Propozície na rok 2019 budú zverejnené koncom roku 2018.

Kolá súťaže budú uverejnené koncom roka 2018.

Kolá súťaže budú uverejnené koncom roka 2018.

Pod Likavským hradom 2015 – výsledková listina

25. ročník Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov POD LIKAVSKÝM HRADOM 2015. 7. jún 2015-06-08 LIKAVKA VÝSLEDKY LAUREÁTI SÚŤAŽE: ...
Zobraziť

Pod Likavským hradom 2015 – tlačová správa

25. ročník celoštátnej súťažnej prehliadky detských folklórnych súborov vyhlasuje Národné osvetové centrum a spolu s ním podujatie pripravujú Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej ...
Zobraziť